Reşat Aysu'nun Müzikal Yaşamı ve Hicaz Peşrev'in Keman Tekniği Açısından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-27 21:52:32.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 826-834
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçen yüzyılla birlikte Klasik Türk Musikisi bestekarları, saz eserlerini sadece makamsal özellikleri göstermeye yönelik değil çalgının teknik zorluklarını da gösterecek düzeyde yazmaya başlamıştır. Mehmet Reşat Aysu da bir 20. yüzyıl bestecisi olarak bu akımın önde gelen isimlerindendir. Aysu, eserlerinde Klasik Türk Musikisi makamları ile batı müziğinin müzikal anlayışını ve nota üzerindeki müzikal ifade kullanımını harmanlamıştır. Bu çalışma Reşat Aysu'nun çokkültürlü kimliğinin ve geniş bakış açısının detaylıca incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda eser kemanda sağ el ve sol el teknikleri açısından incelenmiştir. Saz eserinde kullanılması gereken yay teknikleri, yay şekilleri, nüanslar ve pozisyonlar belirlenmiş ve açıklanmıştır. Kıymetli besteleri sadece hoş melodiler içeren saz eserleri ve sözlü eserler değil, aynı zamanda estrümanı teknik olarak zorlayacak ve geliştirmeye fayda sağlayacak niteliktedir. Ben de yapmış olduğum bu çalışmada Aysu'nun saz eserinin makamsal ve form analizini yapmakla birlite keman tekniği açısından da değerlendirmiş bulunmaktayım. Makalemin tüm meslektaşlarım için faydalı olmasını umarım.  

Keywords

Abstract

With the last century, composers of Classical Turkish Music began to write instrumental pieces not only to show the modal features but also to show the technical difficulties of the instrument. Mehmet Reşat Aysu, as a 20th century composer, is one of the leading names of this movement. In his works, Aysu blended the modes of Classical Turkish Music with the musical understanding of Western music and the use of musical expression on the notes. This study was conducted to examine in detail Reşat Aysu's multicultural identity and broad perspective. In this context, the work was examined in terms of right hand and left hand techniques in violin. The bow techniques, bow shapes, nuances and positions that should be used in saz pieces are determined and explained. His valuable compositions are not only instrumental and vocal works containing pleasant melodies, but also technically challenging and beneficial for the development of the instrument. In this study, I have analyzed Aysu's instrumental work in terms of mode and form, as well as evaluated it in terms of violin technique. I hope my article will be useful for all my colleagues.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics