Pozitif Psikoloji Çerçevesinden Yunus Emre

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 5
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-24 15:32:34.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 809-822
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yunus Emre, Anadolu’nun yetiştirdiği güçlü ifade ve üslup becerilerine sahip bir bilge, bir halk şairidir. Yunus Emre’nin eserlerinin pozitif psikoloji kavramları açısından incelendiği bu çalışmada karakter güçleri gibi bireylerin olumlu  yönlerine odaklanan kavramlar, Yunus Emre dizelerindeki açıklamalarla irdelenmektedir. Pozitif psikoloji bireylerin iyi oluş süreçleri üzerinde çalışır. Bireylerin içsel kaynaklarına odaklanır. Olumlu kişisel yaşantı, olumlu bireysel özellikler kişilerin yaşam kalitesini artırarak iyi oluşu desteklemekte ve patolojik durumlara karşı koruyucu bir etki göstermektedir. Umut, bilgelik, yaratıcılık, farkındalık, cesaret, maneviyat, sorumluluk, iyimserlik gibi özellikler bireylerin iyi oluş sürecini destekler. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında kültürel değerlerimize yönelik çalışmalar gereklidir. Adalet, cömertlik, şükür, affetme, maneviyat, dürüstlük gibi kavramlar Türk kültüründe hem bireysel hem toplumsal açıdan ‘‘iyi insan yetiştirilmesi’’ için çok önemlidir. Yunus Emre de eserlerinde insanların daha iyi olana yönelmesi, daha anlamlı bir hayat sürebilmesi için gerekli olan özelliklere yer vermektedir. Yapılan taramalar neticesinde Yunus Emre eserlerinin pozitif psikoloji perspektifinden derinlemesine incelendiği bir çalışma mevcut değildir. Bu çalışma Yunus Emre gibi kültürümüze ait bir değerin, şiirlerinde yer alan kavramlarla pozitif psikoloji kavramlarının örtüştüğünü göstererek bir bakış açısı elde etmek ve literatüre katkı sağlamak istemektedir. Karakter güçleri; erdemleri tanımlayan ve erdemli olmanın yollarını gösteren pozitif kişisel ve psikolojik yapılardır. Pozitif psikolojide önemli bir yeri olan karakter güçleri ve erdemler Yunus Emre’nin eserlerinde sıklıkla görülmektedir. Sonuç olarak bu çalışma, Yunus Emre’nin eserlerinde yer alan karakter güçleri ile ilgili kavramları da inceleyerek alana katkı sağlamak ve bir kültür değerimiz olan Yunus Emre’nin eserlerini psikoloji literatürü kapsamında değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Yunus Emre is a wise man and a folk poet with strong expression and stylistic skills, raised in Anatolia. In this study, where Yunus Emre's works are examined in terms of positive psychology concepts, concepts focusing on the positive aspects of individuals, such as character strengths, are examined with the explanations in Yunus Emre's verses. Positive psychology works on the well-being processes of individuals. It focuses on the internal resources of individuals. Positive personal life and positive individual characteristics support well-being by increasing people's quality of life and have a protective effect against pathological conditions. Characteristics such as hope, wisdom, creativity, awareness, courage, spirituality, responsibility and optimism support the well-being process of individuals. Studies on our cultural values are necessary in the field of psychological counseling and guidance. Concepts such as justice, generosity, gratitude, forgiveness, spirituality and honesty are very important in Turkish culture for "raising good people" both individually and socially. Yunus Emre also includes in his works the characteristics that are necessary for people to turn to the better and live a more meaningful life. As a result of the scans, there is no study that examines Yunus Emre's works in depth from the perspective of positive psychology. This study aims to gain a perspective and contribute to the literature by showing that a value belonging to our culture, such as Yunus Emre, overlaps with the concepts in his poems and the concepts of positive psychology. Character strengths; They are positive personal and psychological structures that define virtues and show ways to be virtuous. Character strengths and virtues, which have an important place in positive psychology, are frequently seen in Yunus Emre's works. As a result, this study aims to contribute to the field by examining the concepts related to character strengths in Yunus Emre's works and to evaluate the works of Yunus Emre, a cultural value, within the scope of psychology literature.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics