İtfaiye Ekiplerinin, Tamamen Elektrikli Araç Yangınlarıyla Mücadelesinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-22 03:49:22.0
Language : Türkçe
Konu : Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Number of pages: 384-394
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Karbon emisyonu azaltma çalışmaları çerçevesinde tüm dünya araç üreticileri son dönemde elektrikli araç üretimine ağırlık vermektedirler. Üretimdeki bu artış beraberinde bu araçlarda ortaya çıkabilecek tehlike önlemlerinin de tekrardan gözden geçirilmesini gerektirmiştir. Bu önlemlerden en dikkat çekenleri, yangın ve yüksek voltaj tehlikelerini en aza indirmek için yapılacak çalışmalar olmuştur. Geleneksel araç yangınlarıyla kıyaslandığında bu tür araçların daha fazla yangın yüküne sahip olduklarını görüyoruz. Geleneksel araç yangınlarıyla mücadeleye alışık olan itfaiye ekipleri elektrikli araç yangınlarında, yaşadıkları tecrübelerden kaynaklı müdahale tekniklerinin bu yangınlarda işe yaramadığını görüp, nasıl davranacaklarına karar vermekte zorlanmaktadırlar. Günümüzde elektrikli araç yangınlarına müdahale teknikleri konusunda ekiplerin nasıl davranacakları konuları henüz tam olarak netlik kazanmamıştır. Dünyada üretilen elektrikli araç sayısı diğer fosil yakıtlı araçların sayısından az olduğundan, bunlarda oluşan yangın vakaları geleneksel araç yangınlarına kıyasla daha azdır. Yangın müdahale ekipleri bu tür yangınlar için nasıl bir uygulama yapmaları gerektiği hakkında farklı senaryolar geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu makalede elektrikli araçların yapılarını ve yangın nedeni olacak özellikleri anlatıp, yangın halinde yapılacaklar konusunda faydalı olacağını düşündüğümüz farklı görüşler sunmak istiyoruz.

Keywords

Abstract

In the context of efforts to reduce carbon emissions, all global vehicle manufacturers have recently been focusing on electric vehicle production. This increase in production has necessitated a reassessment of safety measures to address potential hazards associated with these vehicles. Among the most noteworthy measures are efforts to minimize the risks of fire and high voltage. Compared to traditional vehicle fires, it is evident that electric vehicles carry a higher fire risk. Firefighting teams, accustomed to dealing with traditional vehicle fires, find it challenging to decide on intervention techniques for electric vehicle fires as their conventional approaches may not be effective. As the number of electric vehicles produced worldwide is currently less than that of traditional fossil fuel vehicles, incidents of fires in electric vehicles are relatively fewer. Fire response teams are actively working on developing various scenarios for how to handle such fires since clear guidelines on intervention techniques for electric vehicle fires are yet to be fully established. This compilation aims to provide useful insights by describing the structures of electric vehicles and the features that may lead to fires. Additionally, it offers different perspectives on actions to be taken in the event of a fire, with the understanding that the number of electric vehicles globally is still lower than that of traditional vehicles powered by fossil fuels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics