Sağlık Fonksiyonu Açısından Suriye Kaynaklı Zorunlu Göçün Kilis Şehrine Etkileri

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 19:00:15.0
Language : Türkçe
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 33-52
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada Suriye kaynaklı zorunlu göçün Kilis şehrinde sağlık fonksiyonu ve fonksiyon alanlarına etkileri ele alınmıştır. Bu doğrultuda Kilis şehrinde bulunan resmi ve özel sağlık kurumları, sağlık personeli ve sağlık alanları incelenmiştir. İnceleme yapılırken 20 yıllık süreç (2002-2021 yılları arasında) 10 yıllık iki dönem (2002-2011 ve 2012-2021) şeklinde ele alınmıştır. Araştırmada Suriye kaynaklı zorunlu göçün Kilis şehrinde sağlık fonksiyonu ve fonksiyon alanları üzerinde meydana getirdiği değişimleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma Suriye kaynaklı zorunlu göçün Kilis şehrinde sağlık fonksiyonu ve fonksiyon alanlarına etkileri bağlamında mekânsal değişimi ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. Araştırmada kaynak taramasıyla elde edilen ve resmi kurum ve kuruluşlardan temin edilen nicel ve nitel veriler kullanılmıştır. Veri temin edilen resmi kurum ve kuruluşlar; T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), T.C. Kilis Belediyesi, Kilis şehrinde bulunan sağlık kurumları ve 76 mahalle muhtarlığıdır. Bunun yanı sıra 2022 yılında Kilis şehrinde alan araştırması yapılmış ve bu doğrultuda mahalle muhtarlarıyla derinlemesine görüşme yapılarak veri temin edilmiştir. Araştırmada tarihsel yöntem, betimsel yöntem ve karşılaştırmalı analiz yöntemleri kullanılmıştır. Tarihsel yöntemle 2002-2021 yılları arasında Kilis şehrinde sağlık fonksiyonu ve fonksiyon alanları incelenmiş; betimsel yöntemle şehrin sağlık fonksiyonu ve fonksiyon alanlarının durum analizi yapılmış; karşılaştırmalı analizle Suriye kaynaklı zorunlu göç öncesinde (2002-2011 yılları arasında) ve Suriye kaynaklı zorunlu göçle birlikte (2012-2021 yılları arasında) Kilis şehrinde sağlık fonksiyonu, fonksiyon alanları ve göç nedeniyle meydana gelen değişimler karşılaştırmalı şekilde ortaya konmuştur. Bu yöntemler coğrafya biliminin temel ilkeleri olan dağılış, nedensellik ve ilişki kurma ilkelerine bağlı kalınarak uygulanmıştır. Kilis şehrinde Suriye kaynaklı zorunlu göç öncesinde (2002-2011 yılları arasında) sağlık kurumları, sağlık personeli ve sağlık alanlarında artış görülmüştür. Bu artış Suriye kaynaklı zorunlu göçle birlikte (2012-2021 yılları arasında) hızla devam etmiştir. Ancak artışa rağmen Kilis şehrinde sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık hizmetinden yeterli düzeyde yararlanma konusundaki sorunlar giderilememiştir.

Keywords

Abstract

The research examines the effects of forced migration from Syria on the health function and functional areas in the city of Kilis. In this context, official and private healthcare institutions, healthcare personnel, and healthcare areas in Kilis were examined. The study period was divided into a 20-year timeframe (2002-2021) and two 10-year periods (2002-2011 and 2012-2021) during the investigation. The aim of the research was to reveal the changes brought about by the forced migration from Syria on the health function and functional areas in Kilis. The research is significant in demonstrating the spatial changes in the context of the effects of forced migration from Syria on the health function and functional areas in Kilis. Quantitative and qualitative data obtained through literature review and acquired from official institutions were used in the research. The official institutions providing data included the Ministry of Health of the Republic of Turkey, the Turkish Statistical Institute (TUIK), the Municipality of Kilis, healthcare institutions in Kilis, and 76 neighborhood municipalities. Additionally, a field study was conducted in Kilis in 2022, involving in-depth interviews with neighborhood leaders to gather data. Historical, descriptive, and comparative analysis methods were employed in the research. The historical method was used to examine the health function and functional areas in Kilis from 2002 to 2021, the descriptive method was utilized for the situational analysis of the city’s health function and functional areas, and the comparative analysis was applied to compare the changes in health function, functional areas, and migration-related changes in Kilis before (2002-2011) and during (2012-2021) the forced migration from Syria. These methods were applied in accordance with the fundamental principles of geography, including distribution, causality, and establishing relationships. Prior to the forced migration from Syria (2002-2011), an increase was observed in healthcare institutions, healthcare personnel, and healthcare areas in Kilis. This increase continued rapidly during the forced migration from Syria (2012-2021). However, despite the increase, issues related to access to healthcare services and sufficient utilization of healthcare services in the city of Kilis could not be adequately addressed.

Keywords