Afyonkarahisar Keçe Sanatçısı Gülenay Yalçınkaya Ve Eserleri

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-22 22:39:55.0
Language : Türkçe
Konu : Geleneksel Türk Sanatları
Number of pages: 9397-9413
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Afyonkarahisar, keçe sanatçıları sayesinde 2022 yılında keçe coğrafi işaret tescilini alarak keçe alanında önemli bir adım atmıştır. Afyonkarahisar keçe sanatçıları keçe sanatında güncel yaklaşımlar ve teknikler sergileyerek unutulmaya yüz tutmuş olan keçe sanatını daha çok göz önünde tutulmasını sağlamıştır. Bu bağlamda Kültür Bakanlığı Sanatçısı olan Gülenay Yalçınkaya, araştırmaya örnek teşkil etmiştir. Gülenay Yalçınkaya Afyonkarahisarlı geleneksel tepme keçe ustaları tarafından kadın keçeci kalfası olarak ilan edilmiştir. Keçe alanında yapmış olduğu sosyal faaliyetler ve geleneksel yöntemlerle beraber kullandığı güncel teknikler sayesinde çeşitli tasarımlar üretmiştir. Bu çalışmada tarama, gözlem ve sözlü görüşme yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Bu araştırmanın amacı Afyonkarahisar’da keçe ustaları tarafından kadın keçeci kalfası olarak ilan edilen ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı olan Gülenay Yalçınkaya’nın hayatı, keçe alanında yapmış olduğu sosyal faaliyetler ve geleneksel yöntemler ve güncel teknikler kullanarak yaptığı eserlerinin incelenmesidir. Gülenay Yalçınkaya’ya ait 295 eser incelenmiş, çalışmada ise 18 esere yer verilmiştir. Araştırmanın evreni Afyonkarahisar keçe sanatçıları, örneklemi ise 2013 yılında T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanı alan Afyonkarahisar keçe sanatçısı Gülenay Yalçınkaya ve 15 eseridir.

 

Keywords

Abstract

Afyonkarahisar took an important step in the field of felt by obtaining the felt geographical indication registration in 2022, thanks to its artists. Afyonkarahisar felt artists have made the art of felt, which has been forgotten, more prominent by exhibiting current approaches and techniques in felt art. In this context, Gülenay Yalçınkaya, an artist of the Ministry of Culture, served as an example for the research. Gülenay Yalçınkaya was declared as a female felt maker by the traditional felt masters from Afyonkarahisar. She has produced various designs thanks to her social activities in the field of felt and the current techniques she uses together with traditional methods. In this study, screening, observation and oral interview methods and techniques were used. The aim of this research is to examine the life of Gülenay Yalçınkaya, who was declared as a female felt-maker journeyman by the felt masters in Afyonkarahisar and an artist of the Ministry of Culture, her social activities in the field of felt and her works using traditional methods and current techniques. 295 works of Gülenay Yalçınkaya were examined. 18 works were included in the study. The population of the research is Afyonkarahisar felt artists, and the sample is Afyonkarahisar felt artist Gülenay Yalçınkaya, who was awarded the title of Intangible Cultural Heritage Bearer by the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Turkey in 2013, and her 18 works.

Keywords