Kazakistan Coğrafyasının İşgali ve Rus Çiftçilerinin Yerleşimi (XIX. Yüzyılın Sonu - XX. Yüzyılın Başı)

Author:

Year-Number: 2023-117
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-22 23:14:56.0
Language : Türkçe
Konu : Tarih
Number of pages: 9369-9379
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rusya İmparatorluğu, Kazakistan topraklarını işgal ederek birçok önemli stratejik planı hayata geçirmeyi başardı. Kazakistan'ın doğal kaynaklar açısından zengin coğrafyası özellikle Rus hükümetinin ilgisini çekiyordu. Pamuk ve hayvansal ürünler Rusya'nın inşası için en önemli hammaddelerdi. Rusya İmparatorluğu, doğuda bol miktarda doğal kaynak aramanın yanı sıra, Kazak coğrafyasının stratejik öneme sahip bölgelerinin ticaret yollarını da kontrol altına almaya çalıştı.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Kazak Hanlığı'nın tüm siyasi gücünü kaybetmesiyle birlikte Rus İmparatorluğu Kazakistan'da yerleşim politikası önlemleri uygulamaya başladı. Kazakistan'da çarlık hükümetinin kaleleri olarak ortaya çıkan ilk şehirlerde Urallar ve Sibirya'nın Kazak-Rus ordusu konuşlanmıştı. Bu ordu aynı zamanda imparatorluğun sınır bölgesi için bir koruma noktası ve Orta Asya ve Sibirya'da Rus nüfuzu kurmanın tek desteğiydi. Rusya’nın iç kesimlerinde tarım sorununun ağırlaşması nedeniyle kuraklık ve kıtlık, Rusların motivasyonunu artırdı.

Kazakistan topraklarındaki "fazla arazilerin" belirlenmesine yönelik uzlaşma sonucunda Asya’daki Rus göçebeler için parti kurulları ve departmanları oluşturuldu. Nüfusun arazi kullanımı ve ekonomisinin incelenmesine yönelik bir program derlendi. Yerel nüfusun sayısı, yaşı, cinsiyeti ve Rus dili bilgisi gibi bilgiler araştırma kartlarında özel bir işaretle toplandı.

Bunun sonucunda Rus çiftçilerinin Kazakistan topraklarına yerleştirilmesi politikasının yanı sıra, devlet hazinesine ait orman kulübeleri ve çiftlikler gibi Devlet tesislerinin inşası için de adım atıldı. Bu önlemler Kazakların çöl bölgelerine göç etmesine ve geleneksel hayvancılık sisteminin yok olmasına neden olmuştu.

Keywords

Abstract

By occupying the lands of Kazakhstan, the Russian Empire managed to implement many important strategic plans. Kazakhstan’s geography, rich in natural resources, particularly attracted the attention of the Russian government. Cotton and animal products were the most important raw materials for the construction of Russia. In addition to searching for abundant natural resources in the east, the Russian Empire also tried to control the trade routes of strategically important regions of the Kazakh geography.

With the Kazakh Khanate losing all its political power in the second half of the 19th century, the Russian Empire began to implement settlement policy measures in Kazakhstan. The first cities to emerge as strongholds of the tsarist government in Kazakhstan were the Kazakh-Russian army of the Urals and SiberiaThis army was also a point of protection for the border region of the empire and the sole support for establishing Russian influence in Central Asia and Siberia. Drought and famine due to the aggravation of the agricultural problem in the inner parts of Russia increased the motivation of Russians.

As a result of the compromise on the determination of "surplus lands" in the territory of Kazakhstan, party boards and departments were created for Russian nomads in Asia. A program for the study of land use and economy of the population was compiled. Information such as the number of the local population, age, gender, and knowledge of the Russian language were collected by a special mark on the research cards.

As a result, in addition to the policy of settling Russian farmers in Kazakhstan, steps were taken to build state facilities such as forest huts and farms belonging to the state treasury. These measures led to the migration of Kazakhs to desert regions and the destruction of the traditional livestock system.

Keywords