Okul Öncesi Eğitimin Önemi ve Ailelere Tavsiyeler

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:05:11.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 7852-7872
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi dönemdeki eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocukların varolan yeteneklerini ortaya çıkarmaktır. Bu süreçte çocuklar ilkokula hazırlanırken paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında çalışmayı sağlıklı bir şekilde yetişen çocuklar daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterebilirler. Bu yüzden çocukları sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip olarak yetiştirmek istiyorsak, onların gelişim özelliklerinin ve bu özellikler ışığında ihtiyaçlarının neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Çocukların ilkokula başlamasına kadar geçirdikleri birçok dönemi içine alan okul öncesi eğitim, bu nedenle daha da fazla önem arz eder. Okul öncesi eğitim; zorunlu ilkokul yaşında olmayan 36–72 ay aralığındaki çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları hem bağımsız anaokulları hem de fiziki kapasitesi uygun olan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında da ana sınıfları olarak açılmaktadır.  Okul öncesi eğitimi; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal, psikomotor, sosyal ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği ve çocuğun devamlı olarak değiştiği bir süreçtir. Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilkokula hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmak okul öncesi eğitimin amaçları arasındadır. Bu dönem, çocukların yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülür. Okul öncesi eğitimin önemine bakıldığında çocuğun sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerini öğrenmesi ve sosyalleşmesi için gerekli olduğu görülmektedir. Bu nedenle okul öncesi eğitimde çocukların gelişmesinde aile katılımına büyük önem verilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of preschool education is to arouse interest in learning in children and to reveal their existing talents. In this process, children learn to share, cooperate, socialize and work together while preparing for primary school. Children who grow up in a healthy way to work in appropriate physical and social environmental conditions can show a faster and more successful development. Therefore, if we want to raise children with healthy and desired behaviors, it is necessary to know their developmental characteristics and their needs in the light of these characteristics. For this reason, pre-school education, which includes many periods that children spend until they start primary school, is even more important. Pre-school education; It covers the education of children aged 36–72 months who are not at the age of compulsory primary school. Pre-school education institutions are opened both as independent kindergartens and as kindergarten classes in formal and non-formal education institutions with suitable physical capacity. pre-school education; It is a process in which children's physical, mental, emotional, psychomotor, social and language developments are completed to a large extent, the personality is shaped and the child is constantly changing. During pre-school education, children learn to share, cooperate, socialize and work together as they prepare for primary school. Arousing interest in learning and making children's existing abilities visible are among the aims of pre-school education. This period is seen as a period when children have high learning potential. Considering the importance of pre-school education, it is seen that it is necessary for the child to establish healthy relationships, learn cultural values ​​and socialize. For this reason, great importance is given to family participation in the development of children in pre-school education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics