3 Boyutlu Yazıcı Teknolojisiyle Üretilen Yapı Malzemeleri ve İnşaat Sektöründe Kullanımlarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-114
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-01 21:05:07.0
Language : Türkçe
Konu : Mimarlık
Number of pages: 7829-7840
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapı inşaatlarında kullanılan malzemelerin sayılarında ve özelliklerinde teknolojinin gelişmesiyle ilerlemeler sağlanmıştır. Gelişen teknolojiye birlikte yapılar daha ekonomik, daha hızlı ve daha dayanıklı üretilerek inşa edilebilmektedir. Yapı sektöründeki barınma ihtiyaçlarını karşılamak açısından bu yeni teknolojiler geleneksel yapı malzemeleriyle karşılaştırıldığında, farklı ve karmaşık yapı tasarımlarının yapılabilmesine imkân sağlamaktadır. Bu teknolojik gelişmelerden biri olan 3B (3 boyutlu) yazıcılar yapı malzemesinin üretim zamanında,  işçilik maliyetinde ve çevre kirliliğinin azaltılması gibi birçok avantajları nedeniyle yapı sektöründe tercih edilmektedir. Bu makalede, 3B yazıcı teknolojisiyle üretilen yapı malzemelerinin gelişimleri incelenmiştir. Bu çalışma kapsamında, 3B yazıcıların inşaat sektöründe kullanımı ve yapı malzemelerinin üretimleri araştırılmıştır. Ayrıca çalışmada 3B yazıcı teknolojisiyle üretilen yapılara örnekler verilerek geleneksel tekniklerle üretilen yapılar arasında karşılaştırma yapılmıştır. 3B yazıcı teknolojisiyle üretilen yapıların örneklerini incelemek ve değerlendirmek için literatür araştırması yapılmıştır. Bu örnekler üzerinden 3B yazıcı teknolojisiyle üretilen yapıların avantaj ve dezavantajları açıklanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, 3B yazıcı teknolojisiyle üretilen malzemelerin maliyet ve işçilik giderleri azalmaktadır. Bu malzemelerin enerji tasarrufu açısından geleneksel malzemelere göre atık oranının daha az olması çevreci yapı üretimini sağlamaktadır. 

Keywords

Abstract

Advances have been made in the number and properties of materials used in building constructions with the development of technology. With the developing technology, structures can be built more economically, faster and more durable. In terms of meeting the housing needs in the construction sector, these new technologies enable different and complex building designs to be made when compared to traditional building materials. One of these technological developments, 3D (3 dimensional) printers are preferred in the construction sector due to many advantages such as reducing the production time of the building material, the labor cost and the reduction of environmental pollution. In this article, the developments of building materials produced with 3D printer technology are examined. In this study scope, the use of 3D printers in the construction industry and the production of building materials were investigated. Moreover, examples of the structures produced with 3D printer technology were given in the study and a comparison was made between the structures produced with traditional techniques. A literature search was conducted to examine and evaluate the examples of structures produced with 3D printer technology. The advantages and disadvantages of the structures produced with 3D printer technology are explained through these examples. As a result of the examinations, the cost and labor expenses of the materials produced with 3D printer technology are reduced. The fact that the waste rate of these materials is less than traditional materials in terms of energy saving ensures the production of environmentally friendly buildings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics