Osmanlı Saray Halı ve Kilim Desenlerinin Araştırılması ve Çağdaş Giyim Tasarımlarına Uygulanması

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 14:05:53.0
Language : Türkçe
Konu : Tekstil ve Moda Tasarımı
Number of pages: 7639-7646
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Osmanlı sarayında kullanılan halı ve kilim desenlerinin incelenip bu desenlerin çağdaş Türk tekstil tasarımına etkilerini incelemektedir. Osmanlı Devleti'nin gücünü ve ihtişamını yansıtan Osmanlı saray halı ve kilimleri, teknik ve sanat açısından birer sembol haline gelmiştir. Osmanlı halı ve kilimleri altın çağını yaşamış, dokuma malzemeleri ve desen çeşitliliği açısından dünya tekstilinde önemli bir yere sahiptir. Bu halı ve kilimlerin en önemli özellikleri, üzerlerinde farklı motiflerin olması ve her birinin anlamının bulunmasıdır. Günümüzde büyümek ve tekstil pazarında söz sahibi olmak isteyen birçok ülke kendi köklerine dönmeye başlamıştır. Bu ülkelerin amacı, değişen dünyadaki farklılığı yakalamak ve kendi kültürel kimliklerini tanıtmaktır. Son zamanlarda Türk tasarımcılar köklerinden gelen kendilerine özgü tasarım kimliklerini aramaya başlamışlar ve kendilerini ifade edebilme yöntemlerini aramışlardır. Bazı tasarımcılar Osmanlı mirasında bu kaynakları bulmuş ve tasarımlarında kullanmaya başlamışlardır. Bu çalışmada Osmanlı saray halısı ve kilim motiflerini kullanan günümüz tasarımcılarının tasarımları öncelikle tüm branşlarda araştırılmış, ardından tekstil tasarımı vurgulanarak incelenmiştir. Bu incelemenin sonunda, halı ve kilim motiflerinden esinlenerek yeni bir giyim koleksiyonu hazırlanmış ve bu çalışmanın içinde yer verilmiştir.

 

Keywords

Abstract

This study examines the carpet and kilim patterns used in the Ottoman palace and examines the effects of these patterns on contemporary Turkish textile design. Ottoman palace carpets and kilims, which reflect the power and magnificence of the Ottoman Empire, have become symbols in terms of technique and art. Ottoman carpets and kilims have lived their golden age and have an important place in world textile in terms of weaving materials and pattern diversity. The most important features of these carpets and kilims are that they have different motifs on them and that each one has a meaning. Today, many countries that want to grow and have a say in the textile market have started to return to their roots. The aim of these countries is to catch the difference in the changing world and to promote their own cultural identities. Recently, Turkish designers have started to look for their unique design identities coming from their roots and have sought ways to express themselves. Some designers found these resources in the Ottoman heritage and started to use them in their designs. In this study, the designs of today's designers using Ottoman palace carpets and kilim motifs were firstly researched in all branches and then examined with emphasis on textile design. At the end of this study, a new clothing collection was prepared inspired by carpet and kilim motifs and included in this study. 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics