Ergin İnan Gravürlerinde Franz Kafka Etkisi

Author :  

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 14:03:18.0
Language : Türkçe
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 7564-7571
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın konusunu, Ergin İnan’ın böcek illüstrasyonlarının gravür baskı tekniğiyle ele aldığı örneklerinin incelenmesi ve tasarım ilkeleri açısından değerlendirilmesi olmuştur. Araştırmanın amacı, Ergin İnan’ın sanatında yer verdiği böcek illüstrasyonlarından, gravür baskı tekniği ve ele aldığı Franz Kafka’nın etkisi ile ortaya çıkan çalışmaları seçilerek, tasarım ilkeleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın yöntemini, Nitel araştırma yöntemlerinden veri toplama tekniğinden doküman analizi oluşturmaktadır. Araştırmada sanatçının beş çalışması ele alınarak yorumlanmış ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Ergin İnan, Türk Resim Sanatında yapmış olduğu çalışmalarla ve yenilikçi yaklaşımlarla önemli bir yere sahip bir sanatçıdır. İnan’ın sanatının temelini, doğup yaşadığı Anadolu kültürü imgeleri ve eğitim aldığı Batı kültürü tekniği oluşturmaktadır. Bu araştırmada, sanatçının çalışmalarında ele aldığı böcek imgelerinin sanatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmektedir. Bu araştırma, Ergin İnan’ın gravür baskı resimlerine Franz Kafka’nın “Dönüşüm” isimli kitabından etkilenmesiyle ve konusunun yansıması ile oluşan olan baskı resimleri ile sınırlandırılmıştır. Konu bağlamında ortaya çıkan baskılar tasarım ilkeleri açısından incelenmiş ve yorumlanmıştır. Ergin İnan’ın beş adet gravür çalışması; baskının künyesi, ön yapı, arka yapı, kuruluş kompozisyon, renk ve üslup bakımından incelenmiştir.

 

Keywords

Abstract

The problem of this research is which design principles Ergin Inan uses in gravure printing for insect illustrations, which he deals with in different techniques. The purpose of this research is to examine the insect illustrations included in Ergin Inan's art and the works that emerged with the influence of Franz Kafka in the gravure printing technique in terms of design principles. The method of the research consists of document analysis from the data collection technique of qualitative research methods. In the research, five works of the artist were taken into consideration and interpreted and descriptive analysis method was used. Ergin İnan is an artist who has an important place in Turkish Painting Art with his works and innovative approaches. The basis of Inan's art is the images of Anatolian culture, where he was born and lived, and the Western culture technique he was educated in. In this research, the aim is to draw attention to the place and importance of the insect images that the artist handles in his works. This research was limited to Ergin Inan's gravure print paintings, which are the reflection of the subject of Franz Kafka's book "Transformation", and the prints that emerged in the context of the subject were examined and interpreted in terms of design principles. Five engravings by Ergin Inan under the influence of the subject; The identity of the print, front structure, back structure, foundation composition, color and style were examined.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics