İletişim Yönetiminde Dezenformasyon: Kara Halkla İlişkiler ve Sosyal Medya

Author:

Year-Number: 2023-113
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-07 13:58:34.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 7494-7503
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde hemen her kurum halkla ilişkilerden yararlanmakta, bir başka ifadeyle paydaşlarıyla iletişimini yönetmektedir. Halkla ilişkilerin tarihinde toplumsal yararı odağına alan çok sayıda uygulama olduğu gibi, dezenformasyon yaparak rakiplere yönelik olarak gerçekleştirilen negatif iletişim yönetimine dair örnekler de bulunmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde Halkla İlişkiler; gerek kuramsal gerekse pratik bağlamda kurumsal sosyal sorumluluk, katılımcı, şeffaf yönetim anlayışı ve iki yönlü iletişim gibi kavramlarla etkileşmiş, Halkla İlişkilerin etikle olan ilişkisine yapılan vurgu giderek artmıştır. Son yıllarda dezenformasyonu odağa alan halkla ilişkiler uygulamalarının literatürde kara halkla ilişkiler olarak kavramsallaştırılmaya başlandığı görülmektedir. Bu çalışma dezenformasyon ve iletişim yönetimi bağlamında kara halkla ilişkiler kavramını açıklamak, literatürdeki yerini belirlemek, kavramla ilişkili örnekleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.  Çalışmada dezenformasyona dayalı iletişim yönetiminin literatürde kara halkla ilişkiler olarak kavramsallaştığı, kara halkla ilişkilerin İnternet ve sosyal medya ile daha dikkat çekici hale geldiği görülmüştür.

 

Keywords

Abstract

Today, almost every organization takes advantage of public relations, in other words, it manages its communication with its stakeholders. In the history of public relations, there are many practices that focus on the public interest, as well as examples of negative communication management against competitors through disinformation. Throughout history, public relations has interacted with concepts such as corporate social responsibility, participatory and transparent governance, and two-way communication in both theoretical and practical contexts.  There has been an increasing emphasis on the relationship between public relations and ethics. In recent years, public relations practices that focus on disinformation have begun to be conceptualized as Dark Public Relations  in the literature. This study was conducted to explain the concept of dark public relations (BlackPR-Dark PR) in the context of disinformation and communication management, to determine its place in the literature, and to reveal examples related to the concept.

 In the study, it was observed that communication management based on disinformation has been conceptualized as dark public relations (BlackPR-Dark PR) in the PR literature and that dark public relations has become more remarkable with the Internet and social media.

 

Keywords