Stratejik Yönetim Süreci ve Kalite Yönetimi Arasında İlişkisellik: İzmir İlinde Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-111
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-03 00:53:23.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 7065-7075
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, stratejik yönetim süreci ile kalite yönetimi arasındaki ilişkiselliğin çalışan algıları çerçevesinde belirlenmesidir. Bu çerçevede hazırlanan anket, Aralık 2022– Mart 2023 tarihleri arasında farklı sektörlerde yer alan (enerji, sağlık, otomotiv, yönetim bilgi sistemleri, diğer hizmet sektörleri vb.) 309 bireye (yönetici ve diğer)  yüz yüze ve online olarak uygulanmıştır. Faktör analizleri bulguları sonucunda, “yönetsel faaliyet, stratejik yönetim, liderlik, paydaş ve karar, inovatiflik” faktörleri belirlenmiştir. Katılımcılar beş faktörü de ileri düzeyde önemsemektedirler. Stratejik yönetim faktörü ile yönetsel faaliyet, paydaş ve karar arasında yüksek düzeyde korelasyonlar, stratejik yönetim ile liderlik arasında orta düzeyde ve inovatiflik arasında orta seviyeye yakın düzeyde korelasyonlar belirlenmiştir. Stratejik yönetim süreci ile yönetsel süreçlerde stratejik kalite unsurları arasındaki etkileşimlerin pozitif yönde yüksek seviyede önem arz ettiği ortaya konulmuştur.

 

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to determine the relationality between the strategic management process and quality management in the framework of employee perceptions. A questionnaire prepared within this framework was applied to 309 individuals (managers and others) from different sectors (energy, health, automotive, management information systems, other service sectors, etc.) face-to-face and online between December 2022–March 2023. As a result of factor analyses, "managerial activity, strategic management, leadership, stakeholder and decision-making, innovation" factors have been determined. Participants attach advanced importance to all five factors. High levels of correlation were identified between strategic management factor and managerial activity, stakeholder and decision-making, moderate levels of correlation were identified between strategic management and leadership, and close to moderate levels of correlation were identified between strategic management and innovation. It has been shown that positive interactions between the strategic quality elements in the strategic management process and the managerial processes are highly important.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics