Sosyal Medyanın Depremlerde Kullanımı: 6 Şubat Pazarcık ve Elbistan Depremleri Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-112
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 01:48:22.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 7338-7347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemiz 6 Şubat 2023 günü önce saat 04.17’de Pazarcık’da meydana gelen 7.7’lik, ardından aynı gün saat 13.24’te Elbistan’da meydana gelen 7.6’lık depremlerle sallandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinden kabul edilen bu depremler 11 ilimizi etkilemiş, resmi rakamlara göre 5 Nisan 2023 tarihi itibarıyla 50 bin 399 can kaybına ve depremden etkilenen illerde büyük yıkıma neden olmuştur. Yaşanan depremlerden sonra bölgede, başta iletişim ve telekomünikasyon olmak üzere arama-kurtarma, yardım ve organizasyon sorunları görülmüştür. 1999 Marmara Depremi’nde yaşanan iletişim, yardımın gecikmesi, hazırlıklı olmama, organizasyon eksikliği gibi sorunların birçoğu Kahramanmaraş Depremleri’nde de yaşanmıştır.

Medyanın toplumsal olaylar ve olağanüstü durumlar karşısındaki rolü bilinen bir gerçektir. 2010’lu yıllarla birlikte toplumsal hayatımızdaki yeri artan sosyal medya, toplumsal olaylarda aktif rol oynamaktadır. Deprem gibi afet durumların da sosyal medya önemli bir araçtır. Özellikle yardım isteme, ses duyurma, bölgedeki ihtiyaçları duyurma, bölgede neler olduğunu bildirme gibi hayati işlevlere sahiptir.

Bu çalışmada, 1999 Marmara Depremi’nde yaşananlarla Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşananlar arasındaki benzerlikler tespit edilmiştir. Akabinde Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra yaşananlara bakılmış ve bu depremlerde sosyal medyanın kullanımına ilişkin tespitlerde bulunulmuştur. 

 

Keywords

Abstract

Our country quaked by the 7.7 earthquake that occurred in Pazarcık at 04:17 on February 6, 2023, and then the 7.6 earthquake that occurred in Elbistan at 13.24 on the same day. These earthquakes, which are one of the biggest disasters in the history of the Republic, affected 11 provinces, causing 50 thousand 399 deaths and great destruction in the provinces affected by the earthquake as of April 5, 2023, according to official figures. After the earthquakes, especially communication and telecommunication, search and rescue, aid and organization problems were seen. Many of the problems experienced in the 1999 Marmara Earthquake, such as communication, delay in assistance, lack of preparedness, and lack of organization, were also experienced in Kahramanmaraş Earthquakes.

The role of the media in social events and extraordinary situations is a well-known fact. Social media, whose place in our social life has increased with the 2010s, plays an active role in social events. Social media is an important tool in disaster situations such as earthquakes. In particular, it has vital functions such as asking for help, making a sound, announcing the needs in the region, and reporting what is happening in the region.

In this study, similarities between what happened in 1999 Marmara Earthquake and what happened in Kahramanmaraş-centered earthquakes were determined. Subsequently, after the Pazarcık and Elbistan-centered earthquakes, the events were examined and determinations were made regarding the use of social media in these earthquakes.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics