Miyazaki Animasyonlarında Kadın Karakterlerin Oluşumu

Author:

Year-Number: 2023-111
Number of pages: 6920-6927
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayao Miyazaki bir Japon ve manga sanatçısı, anime çizeri, yönetmen ve senaristtir. Animasyon alanında genellikle doğa, Japon kültürü, çevrecilik gibi temaların bulunduğu filmler yapmıştır. Ürettiği eserlerle dünyaya açılmasının ilk basamağı Rüzgarlı Vadi (Nausicaa of The Valley of The Wind) isimli film olsa da, Hayao Miyazaki'nin dünya üzerinde başarısını kanıtlayan ve tanınmasını sağlayan 2001 yılında en iyi animasyon Oscar ödülü aldığı Ruhların Kaçışı (Sprited Away)  filmidir.

Bu çalışma Miyazaki’nin filmlerinde yer alan karakterlerin nasıl tasarlandığı ve günümüz animasyon filmlerinde yer alan karakterlerin kullanımı ile nasıl ilişkilendirildiğidir. Araştırmanın kapsamı Miyazaki yaptığı filmlerde Japon kültürünü karakterleri üzerinden aktarmaya çalışmıştır. Bu nedende filmde yer alan kadın karakterlerin kültürel bağlamda nasıl işlendikleri göstergebilim yöntemiyle analiz edilmiştir. Böylece kültür kavramının karakter olgusu üzerinden ne şekilde yansıtıldığına dair bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın ilk bölümünde araştırmanın kapsamından, ikinci bölümünde Hayao Miyazaki’den üçüncü bölümde Miyazaki’nin filmlerindeki kadın karakterlerin özellikleri ve Japon kültürü ile ilişkisi, dördüncü bölümünde ise karakterlerin göstergebilimsel analizi gerçekleştirilmiştir.

 

Keywords

Abstract

Hayao Miyazaki is a Japanese manga artist, anime artist, director, and screenwriter. In the field of animation, he made films with themes such as nature, Japanese culture, environmentalism. Although the first stage of his opening to the world with the works he produced was Nausicaa of the Valley of the Wind, it was the best animated film that proved his success and gained recognition in the world in 2001 when he won the Oscar for Sprited away.

This study is about how the characters in Miyazaki’s films were designed and how they are related to the use of characters in modern-day animated films. Miyazaki tried to convey Japanese culture through his characters in his films. For this reason, how the female characters in the film are processed in a cultural context has been analyzed with semiotic method. Thus, it was tried to reach information about how the concept of culture is reflected through the phenomenon of character.

In the first part of the study, Hayao Miyazaki was included in the second part, in the third part, the characteristics of the female characters in Miyazaki’s films and their relationship to Japanese culture, and in the fourth part, the semiotic analysis of the characters was performed.

 

Keywords