Cam Tavan Etkisine Güncel Yaklaşımlar

Author :  

Year-Number: 2023-111
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-03 00:50:23.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 7110-7126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cam tavan terimi, nitelikleri veya başarıları ne olursa olsun, azınlıkların ve kadınların kurumsal merdivenin üst basamaklarına yükselmesini engelleyen "görünmez ve ulaşılamaz bir bariyer olarak tanımlanmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu, cinsiyet eşitliği 2022 raporuna göre, cinsiyet eşitliği açısından sıralanan 146 ülkenin yer aldığı listenin başında İzlanda, Finlandiya, Norveç ve Yeni Zelanda bulunuyor. 2022 küresel cinsiyet farkı indeksi raporunda Türkiye küresel cinsiyet farkı indeksinde 124.sırada, benzer işe eşit ücret sıralamasında 94.sırada, eğitim başarısında 101.sırada, parlamentodaki kadın oranı olarak 109.sırada, yer almıştır. Yapmış olduğumuz çalışmada; Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini açıklayan yaklaşımlar toplumsal cinsiyet kuramları ve feminist kuramlar göze alınarak cam tavanı oluşturan engellere değinilmiştir (The World Economic Form, 2022). Bu engeller özetle, Çoklu Rol Üstlenme / İş-Yaşam Dengesi, Kadınların Kişisel Tercihleri ve Algıları, Örgüt Kültürü, Örgüt Politikaları, Mentor-Akıl hocası Eksikliği /Yetersiz Destek Sistemleri, Kadın Rol Modellerinin Eksikliği, Enformal İletişim Ağlarına Katılamama, Mesleki Ayrım ve Önyargılar, “Kraliçe Arı” sendromu (Kadınların birbirlerini çekememeleri), koşullarını değiştirme isteği, inancı veya imkânı olmamak olarak sıralanabilir.

 

Keywords

Abstract

The term glass ceiling is defined as an "invisible and unreachable barrier" that prevents minorities and women from rising to the top rungs of the corporate ladder, regardless of their qualifications or achievements. According to the World Economic Forum's gender equality 2022 report, Iceland, Finland, Norway and New Zealand are at the top of the list of 146 countries ranked in terms of gender equality. İn the 2022 global gender gap index report, Turkey ranks 124th in the global gender gap index, 94th in equal pay for similar work, 101st in educational achievement, and 109th in terms of women in the parliament. In our study; Considering the approaches explaining gender inequality, gender theories and feminist theories, the obstacles that form the glass ceiling are mentioned (The World Economic Form, 2022). In summary, these obstacles are Multi-Role Assumption / Work-Life Balance, Women's Personal Preferences and Perceptions, Organizational Culture, Organizational Policies, Lack of Mentor /Inadequate Support Systems, Lack of Women's Role Models, Inability to Participate in Informal Communication Networks, Occupational Discrimination and Prejudices, The "Queen Bee" syndrome (women's inability to attract each other) can be listed as the lack of desire, belief or opportunity to change their conditions.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics