Romantik İlişkisi Olan Çiftler Arasındaki Çatışmaların Yordayıcısı Olarak Uyum Bozucu Erken Dönem Şemalar ve Bu Şemalar ile İlişkili Bilişsel Çarpıtmaların İlişki Uyumu ve Doyumuna Etkisi

Author:

Year-Number: 2023-110
Number of pages: 6749-6763
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uyum bozucu erken dönem şemalar ve şemalar ile ilişkili bilişsel çarpıtmaların, üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde yaşadığı çatışmalar ve akademik başarıya olan yordayıcı etkisi.” Konusunda kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiş ve ilişkili bulunan 20 çalışmanın verilerini meta-analiz yöntemiyle ortaya koymak amaçlanmıştır. Meta-analizde toplam 8027 örneklem sayısına ulaşılmıştır. Çiftlerde uyum bozucu şemaların var olmaları, evlilik ilişkisindeki uyumda olumsuz etki yaratmaktadır. Yakın ilişkilerde şemalar ile ilişkili işlevsiz bilişsel çarpıtmalar ve olumsuz yüklemelerin kaynağı olarak ise erken dönem uyum bozucu şemalar olarak görülmektedir (Hayes ve Personnet, 2016). Alan yazın da bulgular tutarlı olup, benzer sonuçlar elde edilmiş ve erken dönem uyum bozucu şemaların, ilişkilerde uyumsuz davranışlara sebep olduğu konusunda genel bir yargıya ulaşılmıştır. Bulgular ilişkili alan yazın çerçevesinde tartışılmış ve öneriler paylaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

“The Predictive Effect Of Early Maladaptive Schemas and Cognitive Distortions Associated With Schemas On Academic Success and Conflicts in University Students' Romantic Relationships.” A comprehensive literature review was carried out on the subject and it was aimed to reveal the data of 20 related studies with the method of meta-analysis. A total of 8027 samples were reached in the meta-analysis. The existence of maladaptive schemas in couples has a negative effect on the harmony in the marital relationship. Early maladaptive schemas are seen as the source of dysfunctional cognitive distortions and negative attributions associated with schemas in close relationships (Hayes & Personnet, 2016). In the literature, the findings are consistent, similar results have been obtained, and a general judgment has been reached that early maladaptive schemas lead to maladaptive behaviors in interpersonal relationships and lead to the development of negative relationships. The findings of the meta-analysis study were discussed with relevant literature and advices and suggestions were shared.

 

Keywords