İngiliz turistlerin Türkiye’deki yeri, önemi ve tercihleri

Author :  

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:30:18.0
Language : Türkçe
Konu : Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Number of pages: 6726-6730
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye, tarihi ve kültürel mirası, antik kentleri ve her köşesindeki tarihi eserleriyle bir açık hava müzesi, birçok tarihi medeniyetin beşiğidir. İklim dostu yapıları, flora ve faunası, doğa harikaları, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada, gelişmiş turizm altyapısı gibi rakiplerine göre avantajları da bulunmaktadır. Bu nedenle, potansiyel bir turizm pazarı oluşturmak ve yabancı misafirleri mevcut turizm pazarından Türkiye'yi ziyaret etmeye devam etmeye teşvik etmek için yeni pazarlama stratejileri ve planlarının uygulanması elzem görülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'deki potansiyel turizm pazarının uluslararası anlamda rekabet edebilir bir seviyeye çıkarılması hayati bir konudur. Potansiyel pazarda turizm talep yapısı ve mevcut turist profili hakkında düzenli olarak araştırma yapılmasında yarar vardır. Bu tür çalışmaların sonuçları, turizm sunan yapının potansiyel turistler için uygun olmasını sağlayacaktır. 

 

Keywords

Abstract

Turkey, with its historical and cultural heritage, ancient cities and historical artifacts in every corner, is an open-air museum, the cradle of many historical civilizations. It also has advantages over its competitors such as climate-friendly structures, flora and fauna, natural wonders, a peninsula surrounded by seas on three sides, and a developed tourism infrastructure. Therefore, it is essential to implement new marketing strategies and plans to create a potential tourism market and to encourage foreign guests to continue visiting Turkey from the existing tourism market. In this context, it is vital to increase the potential tourism market in Turkey to an internationally competitive level. It is useful to conduct regular research on the tourism demand structure and current tourist profile in the potential market. The results of such studies will ensure that the tourism offering structure is suitable for potential tourists.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics