Bauhaus Okulunda Renk Teorileri

Author :  

Year-Number: 2023-111
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-03 00:50:02.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 6830-6839
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 1. Yüzyılın ilk yarısında mimar Walter Gropius ve Van de Welde tarafından kurulan sanat tasarımı, mimarlık, şehir planlaması, endüstriyel tasarım, resim ve grafik tasarımı gibi alanlara yeni yaklaşımlar getirmiştir. Bauhaus; yeni mimarinin ayrılmaz unsurları olan plastik sanatlar, el sanatları, grafik, resim, heykel ve zanaat gibi farklı disiplinleri bir araya getirmek için kurulan bir eğitim merkezidir. Bauhaus’un zanaatkârlığı tüm sanat dallarını etkilemiştir. Sanat ve zanaatkârlık arasındaki engelleri kaldırarak modernizme işlevsellik kazandırmıştır. Bauhaus, endüstri çağında ortaya çıkan hızlı teknolojik gelişme ile sanatın ve sanatçının yeni yaşam biçimindeki rolünün araştırılmasına öncülük etmiştir. Çalışmada literatür taraması ve renk teori analiz yöntemleri uygulanmıştır. Bauhaus hocaları renk teorileri üzerine çok sayıda fikir üretmişlerdir. Renk teorileri üzerine deneyler yapmışlardır. Dikdörtgen, dairesel ve üçgen formlar üzerine çok renkli veya tek renkli alanlar oluşturmuşlardır.

Keywords

Abstract

20. Founded by architects Walter Gropius and Van de Welde in the first half of the century, art design has brought new approaches to areas such as architecture, urban planning, industrial design, painting and graphic design. Bauhaus is an educational center established to bring together different disciplines such as plastic arts, crafts, graphics, painting, sculpture and craft, which are integral elements of Deconstructed architecture. The craftsmanship of the Bauhaus has influenced all branches of art. It has Deconstructed the barriers between art and craftsmanship and given functionality to modernism. Bauhaus pioneered the research of the role of art and the artist in the new way of life with the rapid technological development that emerged in the industrial age. Literature review and color theory analysis methods were applied in the study. Bauhaus teachers have produced many ideas on color theories. They have conducted experiments on color theories. They have created multi-colored or monochrome areas on rectangular, circular and triangular forms

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics