Otizm Spektrum Bozukluğu Alanında Kullanılan Alternatif Tedaviler ve Sanat Terapisi

Author :  

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:28:10.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 6517-6526
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat terapisi, bir kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal refahını iyileştirmek için yaratıcı sanat yapma sürecini kullanan bir tür psikoterapidir. Sanat yapma süreci; bireylerin duygularını ifade etmesine, stresinin azaltmasına ve benlik saygısını geliştirmesine yardımcı olmaktadır. Sanat terapisi, depresyon, anksiyete, travma ve bağımlılık gibi çeşitli durumları tedavi etmek için kullanılabilir. Yarattıklarının anlamını ve önemini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Sanat terapisi otistik çocuklarla iletişim kurma, onların ince motor becerilerini ve özgüvenlerini geliştirme noktasında alternatif bir terapi yöntemi olarak görülmektedir. Sanat terapisi sözel olmayan yollarla iletişim kurmalarına izin verdiği ince motor becerileri ve özgüven geliştirmelerine yardımcı olabileceği için faydalı terapi yöntemlerindendir. Otizmli çocuklar genellikle iletişim, sosyalleşme ve duygusal düzenleme ile mücadele eder. Sanat terapisi bu zorlukların üstesinden gelinmesine yardımcı olur. Sanat terapisi seansları tipik olarak çocuğun ilgisini çekmek ve duygularını düşüncelerini keşfetmesine yardımcı olmak için çeşitli sanat malzemeleri ve teknikleri kullanacak eğitimli sanat terapisti tarafından yönetilir. Bu çalışmada amaç sanat terapisinin, her yaştaki bireyin fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığını geliştirmek için yaratıcı sanattan yararlanan alan olduğundan otizm spektrum üzerinde uygulanan sanat terapisinin otizmli bireylerin çatışmalarını ve sorunlarını çözmelerine, kişiler arası becerileri geliştirmelerine, davranışları yönetmelerine, stresi azaltmalarına, özgüvenlerini ve kişisel farkındalıklarını artırmalarına ve içgörü kazanmalarına olan katkısını ortaya koymaktır. Çalışma, bilimsel araştırma yaklaşımlarından olan nitel araştırma yöntemine bağlı kalınarak literatür taraması metoduyla oluşturulmuştur. Literatür taramasında konu ile ilgili tez, kitap, makale ve yayınlar incelenmiştir. İncelenen çalışmalar sonucunda; Otizmli bireylerde sanat terapisinin etkinliğini incelemiştir. Bu çalışmalardan bazıları, iletişim ve sosyal becerilerde iyileşmelerin yanı sıra sorunlu davranışlarda ve kaygıda azalmalar bildirmiştir. Sanat terapisinin otizmli bireylerde katılımı ve motivasyonu arttırdığı bunun da diğer alanlarda iyileştirilmiş sonuçlara yol açabileceği gösterilmiştir. Genel olarak otizmli bireyler için alternatif tedavi olarak sanat terapisinin kullanılması, birçok birey için fayda sağlayabilecek umut verici bir yaklaşımdır. Bununla birlikte bu tedavi yaklaşımının etki mekanizmalarını ve uzun vadeli sonuçlarını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

 

Keywords

Abstract

Art therapy is a type of psychotherapy that uses the process of creative art-making to improve a person's physical, mental and emotional well-being. The art-making process helps individuals to express their emotions, reduce stress and improve self-esteem. Art therapy can be used to treat a variety of conditions such as depression, anxiety, trauma and addiction. It helps them understand the meaning and importance of their creations. Art therapy is seen as an alternative therapy method for communicating with autistic children and developing their fine motor skills and self-confidence. Art therapy is one of the useful therapy methods as it allows them to communicate in non-verbal ways and can help them develop fine motor skills and self-confidence. Children with autism often struggle with communication, socialization and emotional regulation. Art therapy helps to overcome these difficulties. Art therapy sessions are typically led by a trained art therapist who will use a variety of art materials and techniques to engage the child and help them explore their feelings and thoughts. Since art therapy is the field that uses creative arts to improve the physical, mental and emotional health of individuals of all ages, the aim of this study is to reveal the contribution of art therapy on the autism spectrum to help individuals with autism resolve their conflicts and problems, develop interpersonal skills, manage behaviors, reduce stress, increase self-confidence and self-awareness, and gain insight. The study was based on the qualitative research method, which is one of the scientific research approaches, and was developed through a literature review. In the literature review, theses, books, articles and publications related to the subject were examined. As a result of the studies examined; the effectiveness of art therapy in individuals with autism was examined. Some of these studies reported improvements in communication and social skills as well as reductions in problematic behaviors and anxiety. Art therapy has been shown to increase engagement and motivation in individuals with autism, which may lead to improved outcomes in other areas. Overall, the use of art therapy as an alternative treatment for individuals with autism is a promising approach that may benefit many individuals. However, more research is needed to fully understand the mechanisms of action and long-term outcomes of this treatment approach.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics