Öğretmenlerin Disipline Bakış Açıları

Author:

Year-Number: 2023-110
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-07 00:23:26.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 6358-6372
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlerin disipline bakış açılarını incelemek amacıyla yapılan çalışmada, araştırma nitel paradigmaya uygun olarak yürütülmüştür. Araştırma evreni İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde bulunan devlet okullarında görev yapan öğretmenlerden, örneklemi ise aynı okulda görevli 1,2,3 ve 4. Sınıf öğretmenlerinden oluşturulmuş 72 kişidir.. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme soruları yardımı ile toplanmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin genel olarak toplumsal kurallara uygun olmayan davranışsal kaynaklı sebeplerden dolayı disiplin olaylarını gerçekleştirdikleri,velilerin eğitime ve çocuklarına karşı ilgisiz davranışları ile birlikte ekonomik ve sosyal durumlarının öğrenci üzerinde olumsuz etki yarattığı ve çocukların hoş olmayan davranışlarda bulunmasına sebebiyet verdiği, disiplin olaylarına konu olan öğrencilerin öncelikle öğretmenleri tarafından anlayış gösterilerek söz konusu davranışlarının sebeplerinin araştırıldığını ve sözü olarak uyarıldıklarını görülmektedir. 

 

 

Keywords

Abstract

In the study conducted to examine the teachers' perspectives on the discipline, the research was carried out in accordance with the qualitative paradigm. The population of the research is 72 people who work in public schools in Beylikdüzü, Istanbul, and the sample is 72 people who work in the same school. The data were collected with the help of semi-structured interview questions developed by the researcher.
According to the findings obtained in the research, students generally carry out disciplinary actions due to behavioral reasons that do not comply with social rules, parents' indifferent behaviors towards education and their children, as well as their economic and social situations have a negative effect on the student and cause children to behave unpleasantly. It is seen that the students, who are the subject, are firstly understood by their teachers, and the reasons for their behavior are investigated and warned as a word.

 

 

Keywords