Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumları

Author:

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-03 16:08:01.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 5731-5745
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu inceleme okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumlarını incelemek maksadıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri, anket yöntemi ile toplanmıştır. Sonuç olarak okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerin işlerinden memnun olduğu, işlerinde tek başına çalışma olanakları olduğu, ara sıra değişik şeyler yapabildikleri, öğretmenlerin işleri nedeniyle toplumda saygın bir kişiliğe sahip oldukları, amirlerinin emrindeki kişileri idare tarzından memnun olduğu, amirimin karar vermedeki yeteneğini beğendiğini, vicdanına aykırı olmayan şeyleri yapabildiği, sabit bir işi olduğu tespit edilmiştir. 
21-30 ve 31-50 yaş arası olan öğretmenlerin iş doyumu algıları arasında anlamlı bir fark yoktur (t80 = ,211 p>0,05). Mesleki çalışma süresi 1-10 yıl arasında olan öğretmenlerimizin iş doyum düzeyleri 2,5968 iken, çalışma süresi 11-20 yıl arasında olan katılımcıların iş doyumu düzeyi 2,6470 arasında olup çalışma süresi 21 ve üstü üzerinde olan katılımcılarımızın iş doyumu düzeyi ise 2,6667 olarak belirlenmiştir. Lisans ve yüksek lisans mezunu öğretmenlerin iş doyumu düzeyi arasında anlamlı bir fark yoktur (t80 = ,471 p>0,05). Kadın ve erkek öğretmenlerin iş doyumu düzeyi arasında anlamlı bir fark yoktur (t80 = ,665 p>0,05). 
itim

Keywords

Abstract

This study was carried out in order to examine the job satisfaction of preschool teachers. The data of the research were collected by the survey method. As a result, it was conducted to examine the job satisfaction of preschool teachers. Preschool teachers are satisfied with their jobs, have the opportunity to work alone in their jobs, can do different things from time to time, teachers have a respectable personality in the society due to their jobs, are satisfied with the way their superiors manage their subordinates, like my supervisor's ability to make decisions, can do things that are not contrary to their conscience, He has been found to have a steady job.
There is no significant difference between the job satisfaction perceptions of teachers between the ages of 21-30 and 31-50 (t80 = .211 p>0.05). While the job satisfaction level of our teachers with a professional working period of 1-10 years is 2.5968, the job satisfaction level of the participants with a working period of 11-20 years is between 2.6470, and the level of job satisfaction of our participants with a working period of 21 and above is 2.6667. has been determined. There is no significant difference between the job satisfaction levels of undergraduate and graduate teachers (t80 = .471 p>0.05). There is no significant difference between the job satisfaction levels of female and male teachers (t80 = ,665 p>0.05).

Keywords