Resim Sanatındaki Natürmort Olgusunun Fotoğraf Sanatındaki Yansımaları

Author:

Year-Number: 2023-108
Number of pages: 5710-5720
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Natürmort Fransızcadan resim literatürüne girmiş kelimelerden birisidir. Konusu cansız nesneler veya varlıklar olan sanat eserine natürmort denilir. Fransızcada “doğa” için kullanılan “natura” ile “ölü” için kullanılan “morta” kelimelerinin birleşimiyle Türkçeye “ölü doğa” yahut “ölü tabiat” olarak çevirebileceğimiz resim sanatı için kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Natürmort terimi ilk olarak 17. Yüzyılda Hollandalı ressamlar tarafından kullanılmış ve nesnelerin merkeze alınmasıyla ortaya çıkmış bir türdür. Hollanda Altın Çağ sanatçıları, detaylı çiçek tablolarını bir adım daha ileriye taşımışlardır. Memento Mori ‘’ölmek zorunda olduğunu hatırla’’ anlamına gelen akımın tablolara yansıması olan Vanitas sanat akımı; tablolara hayatın geçici doğasına dair ipuçları yerleştirerek dönem natürmortlarına daha gizemli ve gotik bir hava katmıştır. Bu ipuçları genellikle kesilmiş çiçekler, kafatasları, mum, mumluklar ve devrik kum saatleri gibi zamanın sonunu tasvir eden objelerden oluşan kompozisyonlardır. Vanitas resimler, memento morilerin aksine keyif veren dünyevi zevkleri de kompozisyonda sergilemiştir. Bunlardan bazıları müzik aletleri, şarap ve kitap gibi objelerdir. Resim sanatında görülmeye başlanan bu tür, fotoğrafın icadıyla fotoğraf sanatında da sık olarak kullanılmaya başlanmıştır. Natürmort fotoğrafçılığın biçimsel olarak fotoğraf sanatında nasıl bir yer kapladığı, günümüzde natürmortun hangi alanlarda kullanıldığı çalışmanın ana konusudur. Bu makale bir araştırma makalesidir. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara göre, fotoğrafta natürmort tarzı, içerik olarak natürmort resimle benzerdir. Günümüzde reklam fotoğrafları, 17.yüzyılda Hollanda’da ortaya çıkan natürmort resim türünün birer yansımasıdır.

Keywords

Abstract

Still life is one of the words that entered the painting literature from French. A work of art whose subject is inanimate objects or beings is called a still life. It emerges as a concept used for the art of painting, which we can translate into Turkish as "dead nature" or "dead nature" by combining the words "natura" used for "nature" in French and "morta" used for "dead". The term still life was first used by Dutch painters in the 17th century and is a genre that emerged by putting objects in the center. Dutch Golden Age artists took detailed flower paintings a step further. Memento Mori is the Vanitas art movement, which is the reflection of the movement, which means "remember that you have to die"; By placing clues about the temporary nature of life in paintings, he added a more mysterious and gothic atmosphere to the still lifes of the period. These clues are often compositions of objects depicting the end of time, such as cut flowers, skulls, candles, candle holders, and overturned hourglasses. Vanitas paintings, unlike memento moris, also exhibited pleasurable earthly pleasures in the composition. Some of these are objects such as musical instruments, wine and books. This genre, which started to be seen in the art of painting, has also been used frequently in the art of photography with the invention of photography. The main subject of the study is how still life photography occupies a formal place in the art of photography and in which areas still life is used today. This article is a research paper. According to the findings obtained at the end of the study, the still life style in photography is similar in content to still life painting. Today, advertising photographs are a reflection of the still life painting genre that emerged in the Netherlands in the 17th century.

 

Keywords