Weimar Cumhuriyeti'nde Avangart

Author:

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-03 12:20:25.0
Language : Türkçe
Konu : Genel Kamu Hukuku
Number of pages: 5615-5632
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Avangart bir sanat disiplini içerisinde hem biçim hem de söylem düzeyinde verili geleneği aşmaya yönelmiş pratiklerin genel adıdır. Özellikle erken Yirminci Yüzyıl boyunca sanat disiplinleri avangart atılımlarla keskin değişimlere uğramışlardır. Weimar Cumhuriyeti de erken yirminci yüzyıl avangardının geliştiği ve öne çıktığı tarihsel kesitlerden biridir. Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılmasının ardından kurulan Weimar Cumhuriyeti’nde Sanayi kapitalizminin beraberinde getirdiği çelişkiler, Sovyet etkisi ve yenilginin getirdiği yıkım özgün bir avangardın ortaya çıkması ile neticelenmiştir. Weimar avangardı hem biçimsel yenilikleri ile öne çıkmış hem de dönemin Almanya’sının içinde bulunduğu koşullar paralelinde biçimdeki yenilikleri toplumsal bir dönüşüm hedefiyle birleştirmeyi başarmıştır. Weimar avangardının bir diğer önemli özelliği de avangardı münhasıran bireysel bir atılım, sanat eserini de bireysel bir yaratım olmaktan çıkarmaya, sanatı kamusallaştırmaya yönelmeleridir. Weimar Cumhuriyeti döneminin özgün koşullarının eseri olan Wiemar avangardı, Nazilerin iktidara gelmesi ile tasfiye edilmiştir.

Keywords

Abstract

Avant-garde is the general name of practices within an art discipline that tend to transcend the given tradition both in form and discourse. Especially during the early twentieth century, art disciplines underwent sharp changes with avant-garde breakthroughs. The Weimar Republic is one of the historical sections where the early twentieth century avant-garde developed and came to the fore. In the Weimar Republic, which was established after Germany's defeat in the First World War, the contradictions brought about by industrial capitalism, Soviet influence and the devastation brought about by defeat resulted in the emergence of a unique avant-garde. The Weimar avant-garde not only stood out with its formal innovations, but also succeeded in combining formal innovations with the goal of social transformation in parallel with the conditions in Germany at the time. Another important characteristic of the Weimar avant-garde is that they tended to publicise the avant-garde from being an exclusively individual breakthrough and the work of art from being an individual creation. The Wiemar avant-garde, which was the result of the unique conditions of the Weimar Republic, was liquidated afther the Nazis came to power.

Keywords