Özerk ve Demokratik Üniversite Yapılanmasında Özgürlüklerin Sınırı ve Üniversitelerin Geleceği Sorunu

Author :  

Year-Number: 2023-108
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-02 23:43:14.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 5416-5421
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversitelerde özerklik tanımı anayasamızın 130. ve 27. maddesinde belirtilmesine rağmen ülkemizde tam bir özerkliğin olduğunu söylemek son derece güç görülebilir. Bu çalışmamda mutlak bir özgürlükten ziyade özerk bir üniversitenin nasıl olacağı ile ilgili genel hatlar çizildi. Dünyadaki hiçbir üniversite de tam bir özerk üniversite olmadığı da bilinen bir gerçek. Zira dünyadaki bütün üniversiteler bir şekilde devletten maddi anlamda destek alıyor ve üniversitelerin siyasal iktidarlarla bir şekilde organik bağı var. Özerklik ile bağımsızlığın farklı kavramlar olduğunu belirtmek gerekir. Çalışmanın hedefinde üniversitelerimizin nasıl bağımsız olacağı işlenmedi. Akademik özgürlükler, akademik ve idari personel atamaları, kaliteli eğitim, idari özgürlük ve kurumlarımızın siyasi nobranlıktan nasıl uzak tutulacağı söz konusu edildi. Ayrıca üniversitelerimizde özerkliğin neden bir ihtiyaç olduğu sorgulandı. Neo-liberal eğitim modelinin oluşturduğu sakıncalar konunun işleyiş sürecinde değinildi. Çalışmada pek çok yerli ve yabancı araştırmacıların hipotezlerine yer verildi. Dünyadaki diğer üniversitelerdeki genel durum ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarındaki düzen karşılaştırmalı bir şekilde analiz edildi. Temel hipotez ise üniversitelerimizin daha demokratik ve özgür olabilmesiyle kaliteli insan yetişmesi arasındaki doğru orantıyı ortaya koyabilmektir.

Keywords

Abstract

Although the definition of autonomy in universities is stated in Article 130 and Article 27 of our constitution, it may seem extremely difficult to say that there is complete autonomy in our country. In this study, I have outlined the general outlines of an autonomous university rather than absolute freedom. It is a known fact that no university in the world is fully autonomous. This is because all universities in the world receive financial support from the state in one way or another and universities have organic ties with political powers. It should be noted that autonomy and independence are different concepts. This study did not focus on how our universities can become independent. It was about academic freedoms, academic and administrative staff appointments, quality education, administrative freedom and how to keep our institutions free from political nobility. It was also questioned why there is a need for autonomy in our universities. The drawbacks of the neo-liberal education model were addressed in the process of the subject. The hypotheses of many local and foreign researchers were included in the study. The general situation in other universities in the world and the order in higher education institutions in our country were analyzed comparatively. The main hypothesis is to reveal the direct proportion between our universities becoming more democratic and free and raising quality people.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics