Öğretmenlerde Duygusal Emek Ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Bir Literatür İncelemesi

Author :  

Year-Number: 2023-107
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-27 14:51:26.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 4883-4890
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğretmenlik, hem bilişsel hem de duygusal bileşenleri olan çok görevli bir meslektir ve öğretmenler her gün öğrenme hedeflerine ve olumlu öğrenme sonuçlarına ulaşmanın önemli bir parçası olan duygusal emekle meşgul olmaktadırlar. Öğretmenlerin mesleki özellikleri göz önüne alındığında, öğretmenler yüksek duygusal çalışanlar olarak derecelendirilmektedir. Bu nedenle öğretim sırasında önemli miktarda duygusal emek gerçekleşmektedir. Duygusal emek aynı zamanda öğretmenlerin mesleki yaşamları üzerinde önemli bir etkiye sahip olan öğretmen tükenmişliği çalışmalarının da temel bileşenidir. Öğretmenlerin duygusal emek araştırmalarına ilişkin literatürleri gözden geçiren bu çalışma duygusal emek kavramının tanımı, öğretmenin duygusal gösterim kuralları, öğretmenlerin duygusal emek stratejileri ve öncülleri ile öğretmenlerde duygusal emek ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Genel olarak, literatürün gözden geçirilmesi, tükenmişlik ve duygusal emek arasındaki önemli ilişkileri desteklemektedir ve sonuçların çoğu, yüzeysel davranma ve tükenmişlik arasındaki tutarlı ilişkiye işaret etmektedir.

 

Keywords

Abstract

Teaching is a multitasking profession with both cognitive and emotional components, and teachers engage in emotional labor every day, which is an essential part of achieving learning goals and positive learning outcomes. Considering the professional characteristics of teachers, teachers are rated as highly emotional workers. Therefore, a significant amount of emotional labor takes place during teaching. Emotional labor is also a core component of teacher burnout studies, which has a significant impact on teachers' professional lives. This study, which reviews the literature on teachers' emotional labor research, deals with the definition of the concept of emotional labor, the teacher's emotional display rules, teachers' emotional labor strategies and antecedents, and the relationship between emotional labor and burnout in teachers. Overall, a review of the literature supports important relationships between burnout and emotional labor, and most results point to a consistent relationship between surface acting and burnout.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics