Çocukluk Çağı Travmaları ve Yeme Bozukluklarının İlişkisinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-107
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-27 14:50:17.0
Language : Türkçe
Konu : Klinik Psikoloji
Number of pages: 4855-4859
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Problemli yeme davranışları ve yeme bozuklukları tıbbi, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açmakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Çocukluk çağı travmaları ile psikopatoloji ve yeme bozuklukları arasındaki ilişki literatürde yer bulmaktadır. Bu araştırmada çocukluk çağı travmaları ve yeme bozukluğu arasındaki ilişki mevcut literatür incelenmiştir. Çocukluk çağı travmaları ve yeme bozukluğu ilişkisi ile ilgili yapılan araştırmalarda yeme bozukluğu olan hastalarda çocukluk çağı travma düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca çocukluk çağı travma türlerine göre ortaya çıkan yeme bozukluğu tipleri ve düzeylerinin de farklılık gösterdiği bulunmuştur.

 

Keywords

Abstract

Problematic eating behaviors and eating disorders cause medical, social and psychological problems and negatively affect quality of life. The relationship between childhood traumas and psychopathology and eating disorders has been found in the literature. In this study the relationship between childhood traumas and eating disorders was examined according to existing literature. In studies was seen that childhood trauma levels are higher in patients with eating disorders. In addition, was found that the types and levels of eating disorders differed according to the types of childhood trauma.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics