Taşımalı Eğitime İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir İçerik Çalışması

Author :  

Year-Number: 2023-107
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-27 14:45:24.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4735-4744
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen dünyada bilgi ve teknoloji alanlarında büyük değişimler meydana gelmiştir, içinde bulunduğumuz çağ bilgi çağıdır. Tüm bu gelişmelere paralel olarak bilgi toplumunun gereklerine göre insanların eğitilerek nitelikli bireyler haline getirilmesi gelişmiş bir toplum yapısı oluşturmak için kaçınılmazdır. Türkiye’de coğrafi koşullar, eğitim sistemi ve toplumsal bir takım sorunlar nedeniyle bir kesim eğitim imkanlarından gerektiği gibi fayda sağlayamamaktadır. Bu kesim genelde ülkede kırsal kesimlerde yaşayan kitlelerdir. Tüm bu sebeplerden ötürü neredeyse nüfusun dörtte birini oluşturan ve kırsalda yaşayan bireylerin eğitim şartlarının iyileştirilmesi, üzerinde çalışılması gereken çok önemli bir husustur. 
Kırsal kesimde yaşayan öğrencilerin eğitim şartlarının iyileştirilmesi ve yoksun bırakıldıkları imkanlardan bir şekilde faydalanmaları amacına hizmet etmesi için geliştirilen taşımalı eğitim uygulamaları 1989-1990 yılları arasında faaliyete geçirilmiştir. Bu uygulamalar ile okulu bulunmayan, bulunduğu halde birleştirilmiş sınıf uygulamaları gibi çağ dışı sorunları yaşayan, fiziki şartları ve materyal anlamında yetersiz olan okul binaları gibi sorunlar yaşayan kırsal kesimdeki öğrencilerin en yakındaki merkez okullarına taşınmaları suretiyle eğitim imkanlarının geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. 
Taşımalı eğitimin yukarıda sayılan önemli işlevlerinden ötürü alan yazında bu konu hakkında yapılmış çalışma ve araştırmaların analiz edilmesi önem arz etmektedir. Hazırlanan bu çalışma ile 2000-2020 yılları arasında taşımalı eğitim konusunda yapılmış araştırmaların kapsamlı bir şekilde incelenip analiz edilmesi amaçlanmıştır. Kaynak olarak ulusal tez merkezi ve tr dizin alt yapısı kullanılmıştır. 21 adet araştırma makalesi ve 29 adet tez incelenmiş ve belli standartlarda ulaşılan veriler analiz edilmiştir. 

 

Keywords

Abstract

In the developing world, great changes have occurred in the fields of information and technology, the age we are in is the information age. In parallel with all these developments, it is inevitable to train people to become qualified individuals according to the requirements of the information society in order to create a developed society structure. geographical conditions in Turkey, the education system and society as a team should not benefit from a cut due to problems with training opportunities. This group is generally the masses living in rural areas of the country. For all these reasons, improving the education conditions of rural individuals, who constitute almost a quarter of the population, is a very important issue that needs to be studied.
Bussed education applications developed for the purpose of improving the education conditions of the students living in rural areas and benefiting from the opportunities they were deprived of, were put into operation between 1989-1990. With these practices, rural students who do not have a school, who have problems such as unified classroom applications, who have problems such as school buildings that are inadequate in terms of physical conditions and materials, enable them to improve their education opportunities by moving them to the nearest central schools.
Bussed education applications developed for the purpose of improving the education conditions of the students living in rural areas and benefiting from the opportunities they were deprived of, were put into operation between 1989-1990. With these practices, rural students who do not have a school, who have problems such as unified classroom applications, who have problems such as school buildings that are inadequate in terms of physical conditions and materials, enable them to improve their education opportunities by moving them to the nearest central schools.
Due to the above-mentioned important functions of bussed education, it is important to analyze the studies and researches on this subject in the literature. With this study, it is aimed to comprehensively examine and analyze the researches on bussed education between 2000-2020. National thesis center and tr directory infrastructure were used as resources. 21 research articles and 29 theses were examined and the data reached at certain standards were analyzed.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics