Dördüncü Sanayi Devrimi, Yapay Zeka ve Mesleklerin Geleceği

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 16:10:02.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 4357-4368
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dördüncü Sanayi Devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0 terimi 2011 yılında Almanya’da düzenlenen Endüstriyel Teknoloji Fuarı’nda dile getirildikten sonra giderek yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Özellikle yapay zeka, büyük veri, robotik sistemler, 3D yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi alanlarda yaşanan gelişmelerle birlikte veri ve bilgi giderek daha da önem kazandı ve bu sürecin anahtar bileşenleri haline geldi. Geleceğin endüstrisi, akıllı üretim veya geleceğin fabrikası olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 ile birlikte insanoğlunun tüm yaşam alanlarında kendini ifade etme ve ilişki biçimleri değişiyor ve yeniden şekilleniyor. Bu gelişmelere paralel olarak şirketler, devletler ve kurumlarda köklü değişimler yaşanıyor. Eğitim, sağlık, güvenlik, ulaşım ve lojistik gibi alanlar yaşanan teknolojik gelişmelere göre yeniden şekilleniyor. Peki, Endüstri 4.0, dijitalleşme, yapay zekâ ve robotik sistemler iş ve mesleklerin geleceğini tam olarak nasıl etkileyecek? Bu çalışma, Dördüncü Sanayi Devrimi, dijitalleşme, yapay zekâ ve otomasyanla ilişkili sistemlerin gelecekte iş ve meslekler üzerindeki etkisini araştırmayı ve incelemeyi amaçlamaktadır

Keywords

Abstract

The term Industry 4.0 which is called Fourth Industrial Revolution, started to be used more and more after it was mentioned at the Industrial Technology Fair held in Germany in 2011. Data and information have become more and more important and have become the key components of this process especially with the developments in artificial intelligence, big data, robotic systems, 3D printers, nanotechnology, biotechnology. The ways of self-expression and relationship of human beings are changing and reshaping in all areas with the Industry 4.0, which is also called the industry of the future, smart production or the factory of the future. Parallel to these developments, radical changes are taking place in companies, States and institutions. Fields such as education, health, security, transportation and logistics are being reshaped according to technological developments. So, how exactly will the Industry 4.0, digitalization, artificial intelligence and robotic systems affect the future of jobs and occupations? This study aims to investigate and examine the impact of the Fourth Industrial Revolution, digitalization, artificial intelligence and automation-related systems on jobs and professions in the future.

Keywords


 • 1. Aguiar M. ve Hurst, E. (2007). Measuring trends in leisure: The allocation of time over five decades, The Quarterly Journal of Economics, 122 (3).

 • 2. Aksakal, Y. N. ve Ülgen, B. (2021. Yapay Zekâ ve Geleceğin Meslekleri, TRT Akademi, 06 (13).

 • 3. Aktaş, M. (2020). Bilgi Toplumu Küreselleşme ve Demokrasi, Dora Yayıncılık, Bursa.

 • 4. Asiltürk, A. (2018). İnsan Kaynakları Yönetiminin Geleceği: İK 4.0, Journal of Awareness, 3, 527-544.

 • 5. Brynjolfsson, E. Mcafee, A. (2018). The Second Machine Age Akıllı Teknolojiler Devrinde Çalışma, İlerleme ve Refah, Türk Hava Yolları Yayınları.

 • 6. Çaylan D. Ö. ve Çaylan T. (2021). İnsan Merkezli Yapay Zeka ve Geleceğin İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, In: Öykü İyigün, Mustafa K. Yılmaz (eds) Yapay Zeka Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar, İstanbul: Beta Kitap, 213-242.

 • 7. Demirtaş, G., (2022). Yapay Zekalar Gelecekte Birçok Meslek İçin Tehlike Oluşturuyor Mu?, Akil Akdeniz, http://akil.akdeniz.edu.tr/yapay-zekalar-gelecekte-bircok-meslek-icin-tehlike-olusturuyor-mu/, (Erişim Tarihi:11 Eylül 2022).

 • 8. Dortier, J. F. (2017). Les robots vont-ils tuer les emplois ?, Travail, guide de survie, Paris: Éditions Sciences Humaines, ss.186-193.

 • 9. Efeoğlu, R. ve Bozkurt, E. (2018). Sanayi 4.0 ve İşgücü Piyasasına Etkisi, IV. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kuşadası.

 • 10. Floridi, L. (2014). The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality, Oxford: Oxford University Press.

 • 11. Frank, M., Roehrig, P. ve Pring, B. (2017). What to do when machines do everything: How to get ahead in a world of AI, algorithms, bots, and Big Data, John Wiley & Sons.

 • 12. Frey, C. B. ve Osborne, M. A. (2017). The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?, Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280.

 • 13. Gürel, M. (2017). Dijital Kehanet, Destek Yayınları, İstanbul.

 • 14. Karadeniz, Ş. (2019). Endüstri 4.0 ile Eğitimde Yeni Yeterlilikler ve Fırsatlar, in: Yüksek Öğretim Kurulu: Geleceğin Meslekleri Çalışmaları, 2019, https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2019/gelecegin_meslekleri_calismalari.pdf, (Erişim Tarihi: 08 Ekim 2022).

 • 15. Lely (2019). Alexander van der Lely en Karel van den Berg genomineerd voor European Inventor Award, https://www.lely.com/nl/persberichten/2019/05/07/alexander-van-der-lely-en-karel-van-den-berg-genom/ (Erişim Tarihi: 05.11.2022).

 • 16. MacFarland, J. (2016). Artificial intelligence puts 42% of jobs ‘at risk,’ study says, The Globe and Mail, June 15, 2016, https://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/jobs/artificial-intelligence-to-putmany-entry-level-jobs-at-risk-study-says/article30458088/ (Erişim Tarihi:11 Ekim 2022)

 • 17. Marr, B. (2022). Yapay Zeka Devrimi, (Çev: Ümit Şensoy), Akbank, İstanbul.

 • 18. Matt, C., Hess, T. ve Benlian, A. (2015). Dijital Transformation strategies, Business and Information Systems Engineering, 57 (5), 339-343.

 • 19. McKinsey Global Institut (2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation, Aralık 2017, https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/public%20and%20social%20sector/our%20insights/w hat%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi-jobslost-jobs-gained-executive-summary-december-6-2017.pdf, (Erişim Tarihi: 10 Eylül 2022).

 • 20. Nas, M. (2020). Bilgi Toplumu ve Gözetim Teknolojileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muş Alparslan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muş.

 • 21. New World AI, (2019). 15 Jobs That Will Disappear In The Next 10-20 Years Due To Artificial Intelligence, New World, September 23, 2019, https://www.newworldai.com/15-jobs-that-will-disappear-in-the-next-10years-due-to-artificialintelligence/#:~:text=A%20study%20done%20at%20Oxford,the%20work%20force%20is%20needed, (Erişim Tarihi: 27 Ekim 2022).

 • 22. OECD (2018). OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 202, 14 Mart 2018, https://www.oecd-ilibrary.org/employment/automation-skills-use-and-training_2e2f4eea-en, (Erişim Tarihi: 09 Ekim 2022).

 • 23. Özdemir, Ş. ve Kılınç, D. (2019). Geleceğin Meslekleri, Dijital Dönüşüm Veri Bilimi Yapay Zeka, Abaküs, İstanbul.

 • 24. Pearce, K. (2019). The New Prfessions: 10 Higih-Paying Careeers of the Future, Diygenius, 15 Nisan, 2019, https://www.diygenius.com/high-paying-careers-of-the-future/, (Erişim Tarihi: 05 Kasım 2022).

 • 25. Pearson, I. (2016). Earth 2050 By Kapersky, 31 Aralık 2016, https://2050.earth/users/ian-pearson, (Erişim Tarihi: 06 Kasım 2022).

 • 26. Phillpott, S. (2021). 15 Disappearing Jobs that Won’t Exist in 2030, May 17, 2021, https://www.careeraddict.com/disappearing-jobs, (Erişim Tarihi: 10 Ekim 2022).

 • 27. Porter, M. E. ve Heppelmann J. E. (2021) “Gerçek Dünya İçin Yapay Zeka” İn: Yapay Zeka Harvard, Business Review’den en etkili yönetim fikirleri, (Çev: Nadir Özata) Optimist, İstanbul, ss.77-111.

 • 28. Saraç, M. A. Y. (2019). M.A. Yekta Saraç’ın Sunumu, in: Yüksek Öğretim Kurulu: Geleceğin Meslekleri Çalışmaları, 2019,

 • 29. Schwab, K. (2018). Dördüncü Sanayi Devrimi, (Çev: Zülfü Dicleli), Optimist Yayınları, İstanbul.

 • 30. Skilton, M. ve Hovsepian, F. (2018). The 4th Industrial Revolution: Responding to the Impact of Artificial Intelligence on Business, Palgrave Macmillan.

 • 31. Susskind, R., Susskind D. (2015). The Future of the Professions: How Technology will Transform the Work of Human Experts, Oxford University Press, UK.

 • 32. Verma, E. (2022). How AI and Automation Are Changing the Nature of Work, Simpli Learn, 14 Eylül 2022, https://www.simplilearn.com/how-ai-and-automation-are-changing-the-nature-of-work-article, (Erişim Tarihi: 12 Eylül 2022).

 • 33. Walsh, T. (2020). 2062 Yapay Zeka Dünyası, (Çev: Zerrin Dirihan), Say, İstanbul.

 • 34. World Economic Forum (2020). 4 ways to reskill the global workforce and this is where it’s already happening, 4 Aralık 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/12/4-ways-to-reskill-the-global-workforce/, (Erişim Tarihi: 11 Eylül 2022).

                                                                                                    
 • Article Statistics