Antik Çağ Mutfak Kültürünün Önemli Temsilcileri: Kil Tabletler

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 16:08:35.0
Language : Türkçe
Konu : Seramik
Number of pages: 4306-4311
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uygarlık tarihinde yaşanan en önemli gelişmelerden biri şüphesiz yazının icat edilmesidir. Asırlar boyunca ağızdan ağıza aktarılan birçok değerli bilgi maalesef zamanla yok olmuştur. Yazı icat edilmeden önce insanoğlu, kendini ifade etmek ve günlük yaşamındaki bazı olayları içgüdüsel şekilde kaydetmek için bazı semboller ve resimlere başvurmuştur. Bugün hala birçok ören yerindeki özel sembol ve resimler, o çağın yaşam biçimine ışık tutmak için incelenmektedir. Yazının icadı ile birlikte, medeniyetlere ait kültürel tüm unsurlar kayıt altına alınmaya başlamıştır. Kâğıdın henüz bulunmadığı zamanlarda ise, insanoğlu yazılarını farklı materyaller üzerine yazmıştır. Bunlardan en eski ve en bilineni ise, kil tabletlerdir. Ateşte pişirilerek dayanıklı hale gelen kil tabletler günümüze kadar ulaşabilmiş ve o dönem insanının yaşam şekline ışık tutmuştur. Birçok farklı bilginin not edildiği tabletlerde, antik çağ mutfak kültürüne dair önemli bilgiler de yer almaktadır. İnsanoğlunun yaşam ortalamasının yiyeceklerin pişirilmesi ve farklı şekilde hazırlanmasıyla uzadığı söz konusu çağda, yemek tariflerinin kil tabletler üzerine yazıldığı görülmektedir. Bu çalışma ile antik çağ mutfak kültüründe önemli yere sahip olan besinlerin pişirilmesi, taşınması, servis edilmesi ve muhafazasının yanında eski tarifleri de sunan kil tabletlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı makale kapsamında bahsi geçen dönemde üretilen tarım ürünlerinin, beslenme tarzının ve özel tariflerin yer aldığı kil tabletler incelenmiştir. Sonuç itibariyle uygarlık tarihinde insanoğlunun yaşam serüveninin temel bileşenlerinden biri olan antik beslenme kültürü bağlamında kil tabletlere önemli bilgiler yazıldığı ve bu yolla sonraki nesillere aktarılarak kültürel mirasın devamlılığının sağlandığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

One of the most important products in the history of civilization is the future of writing. A grind of knowledge that has been used orally for centuries has been destroyed. Before the invention of writing, human beings used some symbols and pictures to express themselves and to be used in relation to the current events in the diary. Special symbols and images, which are still found in many places today, are being developed to be in the lights for the life of that age. With the invention of writing, all elements belonging to civilizations began to be taken into account. Their useful appearance is designed by human beings. The oldest and the oldest are the Clay tablets. It was able to reach as much as the clay tablets that were baked in the fire and shed light on the way of going in that period. These are the places where the dairy information belonging to the ancient cuisines is located on the tablets of which the old dates are not clear. The recipes seem to have been written on clay tablets when the habitat of the human being was extended by the preparation and detailed completion of the enlargement. Within the scope of the article in which the qualitative research method was used, the clay tablets containing the agricultural products, nutrition style and special recipes produced in the mentioned period were examined. As a result, it is seen that important information was written on clay tablets in the context of ancient nutrition culture, which is one of the main components of the life adventure of human beings in the history of civilization, and that the continuity of the cultural heritage is ensured by transferring it to the next generations.

Keywords


 • 1. Albayrak, İ. (2016). "Sembollerden Çiviyazısına Geçiş ve Yazının Anadolu’ya Gelişi", Archivum Anatolicum- Anadolu Arşivleri 10(2), 15-26.

 • 2. Altınkılıç, A.E. (2020). “Kil Tabletler ve Plastik Unsurlar”, Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS), 4(4), 01-12.

 • 3. Anderson, E.N. (2005). Everyone Eats Understanding Food And Culture, Basım Yeri: New York University Press New York And London, Edition: 1/30/05, ISBN-13: 978-0814704967.

 • 4. Ay, Ş. Şahin, K. (2014). “Eski Yakındoğu’da Yemek Simgeselliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Tarihin Peşinde ‐Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2014(12), 331‐358.

 • 5. Bozkurt, C. (2021, 8 Ağustos). Yazılı İlk Yemek Tabletleri: 4000 Yıllık Yemek Tarifleri. Tarih ve Tarif. https://tarihvetarif.com/yazili-ilk-yemek-tabletleri-4000-yillik-yemek-tarifleri/ [Erişim Tarihi: 24.06.2022].

 • 6. Kılıç, Y. (2009). “Eski Ön Asya Toplumları Arasında Yazı ve Dil Etkileşimi”, Pamukkale University Journal of Social Institute, July(4), 122-151.

 • 7. Özbay, M. (2005). “Bilim ve Kültür Aktarıcısı Olarak Yazı”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), (2) , 67-74.

 • 8. Soğandereli, F. (2020). “Eski Mezopotamya ve Anadolu'da Mutfak Kültürü”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 7(2), 1308-1342.

 • 9. Şensoy, F. Tiritoğlu, S. (2018). “Beslenme Arkeolojisi: Günümüz Ankara Yemeklerinde Geçmişin İzleri”, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek.1, Bahar), 209-233.

 • 10. Tunçel, O. (2020). Kitabın İlk Formu: Eski Mezopotamya’nın Kil Tabletleri. STD, 2020 Haziran, 305-321.

 • 11. Yalçın, E. Yaman, M. (2019). “Yazılı Kaynaklara Göre Sümer Mutfağının Günümüze Yansımaları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(67), 536-542.

                                                                                                    
 • Article Statistics