Dhmi Havacilik Akademisi Erzincan Eğitim Tesisinin Arff Memurlari Üzerindeki Etkileri Ankara Esenboğa Havalimani Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-107
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-27 14:44:43.0
Language : İngilizce
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 4715-4726
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde bulunan 61 havalimanının herhangi bir nedenle,  uçak veya havalimanı terminal binalarında meydana gelen öncelikle yangın ve acil durumlar için, dhmi tarafından,arff memurları istihdamı sağlanmıştır. Arff memurları günün 24 saatin de  havalimanlarında, vardiyalı olarak çalışırlar. Ayrıca Uluslararası sivil havacılık teşkilatı(ICAO) standartlarına göre eğitim alarak,yerdeki uçaklara,aynı zamanda terminal içerisindeki meydana gelebilecek kaza-kırım ve acil durumlara müdahale etmekle görevlidirler.Hukuki görev dayanakları,uçak kaza kırım kurtarma ve yangınla mücadele yönergesidir.Arff memuru olabilmek için üniversitelerin sivil savunma ve itfaiyecilik ve Acil Durum ve Afet Yönetimi programlarından mezun olmanın dışında;

 • En az 1.65 metre boyunda olmak.
 • Boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 10 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak. (Tartma ve ölçme aç karnına ve çıplak ayakla olacaktır)
 • Astım, bronşit, nefes darlığı, epilepsi, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık, ileri derecede görme bozukluğu vb. biyolojik rahatsızlığı bulunmamak.
 • Aşırı psikolojik duyarlılık ve heyecan, davranış bozuklukları, kapalı alan korkusu, yükseklik korkusu, karanlık korkusu, kan tutması vb. psikolojik ve sinirsel rahatsızlıklardan herhangi birine yakalanmamış olmak.
 • "c" ve "ç" maddelerinde belirtilen bedensel ve psikolojik yapı ile yurdun her yerinde AARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) Memuru olarak görev yapabileceğine dair tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden "Sağlık Kurulu" raporu almış olmak.

Şartlarını taşımak gerekmektedir.Bu çalışmada Arff memurların teknik,beceri,bilgi ve yeteneklerini arttırmak için 2017 yılında hizmete giren Havacılık Akademisi Erzincan eğitim tesisinde eğitim alan 44 personelin görüşlerine yer verilecek ve tesis hakkında açıklayıcı bilgiler sunulacaktır.

 

Keywords

Abstract

Arff officers were employed by DHMI for primarily fire and emergency situations that occur in aircraft or airport terminal buildings of 61 airports in our country for any reason. Arff officers work in shifts at airports 24 hours a day. In addition, they are responsible for responding to aircraft  on the ground, as well as accident-destruction,fire and emergency situations that may occur in the terminal, by receiving training according to the standards of the International Civil Aviation Organization (ICAO). Legal basis of duty is the directive of aircraft accident, disaster rescue and fire fighting. In order to become an Arff officer, in addition to graduating from civil defense and firefighting and Emergency and Disaster Management programs of universities.

 • Be at least 1.65 meters tall.
 • Being at most 10 kilos more or 15 kilos less than the last two digits of the height expressed in centimeters. (Weighing and measuring will be on an empty stomach and bare feet)
 • Asthma, bronchitis, shortness of breath, epilepsy, color blindness, stuttering, deafness, severe visual impairment, etc. not have a biological disorder.
 • Excessive psychological sensitivity and excitement, behavioral disorders, fear of closed spaces, fear of heights, fear of darkness, bloodstain, etc. not have any of the psychological and nervous disorders.
 • To have a "Health Board" report from a full-fledged state or university hospital, stating that he can work as an AARFF (Airspace Rescue and Fire Fighting) Officer all over the country, with the physical and psychological structure specified in the "c" and "ç" articles.

In this study, the views of 44 personnel trained in the Aviation Academy Erzincan training facility, which was put into service in 2017 in order to increase the technical, skills, knowledge and abilities of Arff officers, will be included and explanatory information about the facility will be presented.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics