Türkiye’nin Kriz Yönetimi Odaklı Afet Yönetimi Stratejisinde Yaşanan Sorunlar Ve Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçme Gayreti

Author :  

Year-Number: 2023-109
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-28 19:52:22.0
Language : Türkçe
Konu : Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Number of pages: 5852-5858
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yerküre oluşumundan bu yana bugünkü şeklini çeşitli doğa olaylarının periyodik bir düzen içerisinde gerçekleşmesi ile almıştır. Lokal alanları etkileyen ve şekillendiren sel, heyelan, çığ, volkanik patlamalar, yıldırım düşmesi ve yangın gibi birçok afetin yanında, daha geniş alanlarda etkili olabilen ve yıkıcılığı daha çok olabilen özellikle ana karaların hareketi ve birbirlerine uyguladıkları enerji ile meydana gelen depremler ile yerkürenin dizaynı günümüzde de devam etmektedir. Yerkürenin hareketliliği ülkemizde de yıkıcı etkiye sahip depremlerin oluşmasına neden olmuştur.

Bununla beraber özellikle sanayi devrimiyle ve makineleşme süreci ile kullanılan enerji çeşitliliğinin artması afet kategorisinde değerlendirilebilecek yıkıcılıkta olabilen çeşitli endüstriyel kazalar ve ulaşım kazalarının meydana gelmesine neden olmuştur.

Bu çalışmada ülkemizi etkileyen yıkıcı afetler sonrası, kriz yönetimi odaklı gerçekleştirilen çalışmalarla beraber afet yönetim anlayışımızın tarihsel gelişimi ve son çeyrekte afet risk yönetimine geçişle yapılan iyileştirmeler incelenmektedir.

 

Keywords

Abstract

Since its formation, the Earth has taken its current shape with the occurrence of various natural events in a periodic order. In addition to many disasters such as floods, landslides, avalanches, volcanic eruptions, lightning strikes and fire that affect and shape local areas, the design of the earth is still valid today, with earthquakes that can be effective in larger areas and can be more destructive, especially the movement of the main lands and the energy they apply to each other. continues. The mobility of the earth has caused earthquakes with devastating effects in our country as well.

However, the increase in the variety of energy used, especially with the industrial revolution and the mechanization process, has led to the occurrence of various industrial accidents and transportation accidents that can be considered in the category of disaster.

In this study, the historical development of our disaster management approach and the improvements made in the last quarter with the transition to disaster risk management, together with the crisis management-oriented studies after the devastating disasters affecting our country are examined.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics