Dijitalleşen Dünyada Etkileşim Kavramının Bilgi Grafiğine Yansıması

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 15:45:43.0
Language : Türkçe
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 4095-4105
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etkileşim kavramının yeni dönemde dijitalleşen ortamda kullanılmaya başlamasıyla yeni oluşturulan ortamda verinin görselleştirme aşamasında geleneksel yöntemden farklılaşarak tasarımlara eklenebilen etkileşim, ses, hareket gibi unsurların bir arada kullanılabildiği tasarımlar yeni dönemin etkileşimli fonksiyonel tasarım ihtiyacını karşılık vermektedir. Etkileşim kavramı geçmişte var olan iletişim etkileşimini dijital ortama taşıyarak bu zamana kadar izleyici olan hedef kitlenin konumunu değiştirip sisteme yön verecek kullanıcı konumuna getirmiştir.  Bilginin görsel ve içeriksel düzenlemeyle açık, anlaşılır biçimde sunan bilgi grafikleri varsayılan veri sunulum tekniklerinden farklılaşmak ve dijitalleşen dünyada tasarım düzenini geliştirerek dijital ortama taşımak istemiştir. Bilgi grafikleri daha önce durağan ya da hareketli olarak sunulan veri görselleştirme tekniğinin etkileşim tasarımı ve dijitalleşen teknolojinin gelişmesiyle beraberinde getirdiği hareketli, sesli unsurların birlikte kullanılmaya olanak tanıyan etkileşim tasarımıyla birleştirerek etkileşimli bilgi grafiği uygulama çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Farklı özellik boyuttaki bilgileri aynı ortamda sunma fırsatı bulan etkileşimli bilgi grafikleri yeni dönemde tercih edilen uygulama yöntemlerindir. Taşınabilir ortamların yaygınlaşmasıyla etkileşim tasarımı çalışmaları sonrası oluşturulan uygulamalarla bu dijital dünya da kullanıcı istediği yerden istediği şekilde özgürce bilgiye erişebilmektedir.  Bu çalışmada dijitalleşen dünyada etkileşim kavramının gelişimi, tasarımı ve dijitalleşmesi incelenerek bu gelişimin bilgi grafiğine yansıması olan bilgi grafiği uygulama yöntemi etkileşimli bilgi grafiği konusu işlenmiştir.

Keywords

Abstract

With the concept of interaction being used in the digitalized environment of the new era, designs in which elements such as interaction, sound, and movement can be used together, which can be added to the designs by differentiating from the traditional method in the visualization phase of the data in the newly created environment, meet the interactive functional design need of the new era. The concept of interaction has carried the communication interaction that existed in the past to the digital environment, changing the position of the target audience, which has been the audience until now, and made it the user who will direct the system. Information graphics, which present information in a clear and understandable way with visual and contextual arrangement, wanted to differentiate from the default data presentation techniques, and to develop the design order in the digitalized world and move it to the digital environment. Interactive infographic application studies have started to be carried out by combining the interaction design of the data visualization technique, which was previously presented as static or animated, with the interaction design that allows the use of moving, audible elements together with the development of digitalized technology. Interactive infographics, which have the opportunity to present information of different feature sizes in the same environment, are the preferred application methods in the new period. With the spread of portable media, the user can freely access information from anywhere in this digital world, with applications created after interaction design studies. In this study, the development, design and digitalization of the concept of interaction in the digitalized world were examined and the subject of the infographic application method, which is the reflection of this development on the infographic, was discussed.

Keywords


 • 1. Acun, F. (2020). “Dijital Tarih ve Dijital Tarihçiliğin Tarihyazımına Etkisi Üzerine”, Tarihyazımı, 2(1):66-90.

 • 2. Akın, C. (2015). “Dijital Sanatlarda Etkileşimsellik: Türkiye’de Etkilişimsel Dijital Sanatların Konumu Üzerine Bir İnceleme”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi,/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • 3. Altın, M. A. (2016). “İnsan Bilgisayar Etkileşimi: Mekâna Yansımaları ve Geleceğe Dair Değerlendirmeler”, Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6(4):54-76.

 • 4. Bağcı, N. S. (2021). “Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik Tasarım Eğitimi Verilen Bölümlerindeki Etkileşim Tasarımına Yönelik Ders Adlarının İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.

 • 5. Bozyer, Z. (2019). “Endüstride Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi Perspektifinden Değerlendirilmesi”, Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli.

 • 6. Çeçen, F. (2019). “Haber Sitelerinin Akıllı Telefonlarda Görüntülenen Sayfalarında Kullanıcı Deneyimi Tasarımının incelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • 7. Etkileşim. (t.y). Sözlük. 21 Ekim, 2021, https://sozluk.gov.tr/

 • 8. Güler, T. (2008). “Grafik Tasarımda Yeni Bir Alan Bilgilendirme Tasarımı ve Bir Uygulama”, Sanatta Yeterlik Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi/Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.

 • 9. Kızgındemir, M. C. (2016). “Taşınabilir İletişim Ortamlarında Hareketli Ve Etkileşimli İnfografikler”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi/Sanat ve Tasarım Enstitüsü, Adana.

 • 10. Özcan, O. (2003). İnteraktif Media Tasarımında Temel Adımlar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

 • 11. Tavukçuoğlu, C. (2004). Bilişim Terimleri Sözlüğü, Asil Yayın, Ankara.

 • 12. Vural, S. (2016). “Bilgi Grafiği Tasarımında Etkileşimli Model Uygulaması”, Sanatta Yeterlik Tezi, Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.

 • 13. Vural, S. (2017). “Sosyal Medyanın Grafik Tasarım Sürecine Yaratıcı Katkısı”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-20 Mayıs 2017, Asoscongress, 447-459, Alanya.

                                                                                                    
 • Article Statistics