Aile Katılımının Mevcut Durumu Ve Engelleri: Bir Gözden Geçirme Çalışması

Author:

Year-Number: 2022-103
Number of pages: 3549-3555
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim kalitesinin güçlendirilmesi için okul, öğretmen, öğrenci, veli ve diğer ilgili taraflar gibi birçok faktörün dahil edilmesi gerekmektedir. Daha da önemlisi, bunun gerçekleşmesi için bu tarafların çok güçlü bir katılım taahhüdüne ihtiyacı vardır. Uygulamada buna aile katılımı denilmektedir. Ancak aile katılımında ailelerin ve okul personelinin inançlarından, algılarından ve tutumlarından kaynaklanan bazı engeller bulunmaktadır. Bu çalışmada ise son çalışmalar ışığında eğitim sisteminde aile katılımının mevcut durumu ve aile katılımının gerçekleştirilmesinin önündeki engeller gözden geçirilmiştir.  

Keywords

Abstract

In order to strengthen the quality of education, many factors such as school, teachers, students, parents and other interested parties need to be included. More importantly, for this to happen, these parties need a very strong commitment to participate. In practice, this is called family involvement. However, there are some barriers to family participation arising from the beliefs, perceptions and attitudes of families and school personnel. In this study, the current situation of family participation in the education system and the obstacles to the realization of family participation are reviewed in the light of recent studies.

Keywords