Kent Merkezindeki Caddelerde Yaya Problemleri: Artvin, Arhavi İnönü Bulvarı Örneği

Author:

Year-Number: 2022-102
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-30 22:16:00.0
Language : Türkçe
Konu : Peyzaj Mimarlığı
Number of pages: 3088-3099
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Artan kent nüfusu, büyüyen kentler ve bununla birlikte doğrudan artan motorlu taşıt sayıları, kentlerde otopark problemi gibi araçların sebep olduğu birçok problemleri devamında getirmektedir. Yayaların sınırlarına dâhil olan motorlu taşıtlar, dış mekân donatıları, yanlış bitkilendirme tasarımları vb. birçok etken ile birlikte; kentlerde yaya hareketlerine önemli ölçüde etki etmektedir. Bu çalışma ile birlikte; Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Artvin’in Arhavi ilçesinde önemli bir konuma sahip İnönü Bulvarı’nın 210 metrelik bir bölümü incelenerek; bu alan sınırları içerisindeki yaya mekânları ve işlevselliği araştırılmıştır. Yapılan literatür araştırması ile birlikte, Arhavi ilçesi için geçmişten günümüze büyük kültürel değer taşıyan İnönü Bulvarı için herhangi bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu çalışma ile İnönü Bulvarı incelenerek, bu alan üzerindeki yaya problemleri tespit edilmiş ve bu konuda öneriler getirilerek, mevcut alanın gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması amaçlanmıştır. Bu konuyla ilgili, benzer kentlerin çalışmalarına rehber olacak nitelikte bir çalışma yapılması hedeflenmiş ve bu doğrultuda bulgular ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Increasing urban population, growing cities and directly increasing number of motor vehicles bring many problems caused by vehicles such as parking problem in cities. Motor vehicles, outdoor equipment, wrong planting designs, etc., which are included in the boundaries of pedestrians. along with many factors; It has a significant impact on pedestrian movements in cities. Along with this study; By examining a 210-meter section of İnönü Boulevard, which has an important location in the Arhavi district of Artvin in the Eastern Black Sea Region; Pedestrian spaces and functionality within the boundaries of this area were investigated. With the literature research, no study could be found for the İnönü Boulevard, which has a great cultural value for the Arhavi district from past to present. In this study, İnönü Boulevard was examined, pedestrian problems on this area were determined, and it was aimed to transfer the existing area to future generations in a healthy way by making suggestions on this subject. It is aimed to carry out a study on this subject that will guide the studies of similar cities and the findings in this direction have been revealed

Keywords