Örme Teknolojisi ve Akıllı Tekstiller ile Tasarım

Author :  

Year-Number: 2022-101
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-31 18:21:25.0
Language : Türkçe
Konu : Tekstil ve Moda Tasarımı
Number of pages: 2773-2785
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tekstil tasarımı farklı disiplinlerden üretilen bilgi, buluş ve yeniliklerin kumaş ve giysi tasarımında yeniden yorumlandığı yaratıcı bir süreçtir. Yapılan gözlem ve araştırmalarda tekstil sektöründe bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmelerin etkileri arttığı görülmektedir. Günümüzde tüketiciler estetik, işlevsel ve yüksek performansa sahip giysi tasarımlarına talep etmeye başlamıştır. Tekstil sektöründe hızla büyüyen akıllı tekstiller teknoloji, tasarım ve mühendislik gibi alanların desteğiyle gelişirken, yüksek performansa ve fonksiyonel özelliğe sahip malzemelerden elde edilen iplikler tekstil tasarım nesnelerini zenginleştirmektedir. Örme makine teknolojisinin sunduğu tasarım olanağı, bilgisayar destekli üç boyutlu tasarım, kalıp ve dikişsiz üretim yöntemleri örme alanında yenilikçi, işlevsel ve özgün akıllı tekstil tasarımları ortaya çıkmasına büyük destek vermektedir. Çalışma kapsamında örme tasarımı, örme makine teknolojisi, iplik ve akıllı tekstiller genel çerçevede ele alınmıştır. Örme yüzey tasarımlarında fonksiyonel özelliklere sahip iplik çeşitleri ile deneysel çalışmalar yapılmıştır. Bu çerçevede çalışma ile tekstil sektöründe yeni bir alan olan akıllı tekstil malzemeleri ile yenilikçi örme tasarım ürünleri yaratım ve üretim sürecine katkı olmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Textile design is a creative process in which knowledge, inventions and innovations from different disciplines are reinterpreted in fabric and clothing design. In the observations and researches, it is seen that the effects of scientific studies and technological developments in the textile sector have increased. Today, consumers have begun to demand aesthetic, functional and high-performance clothing designs. While smart textiles, which are growing rapidly in the textile sector, develop with the support of fields such as technology, design and engineering, yarns obtained from materials with high performance and functional properties enrich textile design objects. The design opportunity offered by knitting machine technology, computer aided three-dimensional design, pattern and seamless production methods greatly support the emergence of innovative, functional and original smart textile designs in the field of knitting. Within the scope of the study, knitting design, knitting machine technology, yarn and smart textiles are discussed in a general framework. Experimental studies have been carried out with yarn types with functional properties in knitting surface designs. In this framework, it aims to contribute to the creation and production process of innovative knitted design products with smart textile materials, which is a new field in the textile industry.

Keywords


 • 1. Brown, C. (2013). Knitwear Design. (P. Jones, Dü.) London: Laurence King Puplishing.

 • 2. Mondal,M.(2014).SmartTextilesofPhotochromic,Thermochromic,IonochromicandElectrochromicMoleculrSwitc hes. S. Billah içinde, TextileHistory, PropertiesandPerformance Applications (s. 189). New York: Nova SciencePublishers.

 • 3. Seymour, S. (2008). FashionableTechnology TheIntersection of Design, Fashion, Science, andTechnology.Vienna, Austria: HolzhausenDruck&Medien GmbH.

 • 5. Cireli, A., Kutlu, B., Onar, N., & Erkan, G. (2006). Tekstilde İleri Teknolojiler. Tekstil ve Mühendis, 13(61), 7.

 • 6. Çukul, D. (2013). Teknik İpliklerde Son Yıllardaki Gelişmelere Örnekler. Tekstil ve Mühendis, 20(91), 51-60.

 • 7. Erol , A. D., & Çetiner, S. (2017). Giyilebilir Elektronik/Akıllı Tekstiller ve Uygulamaları. KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1), 2.

 • 8. Gezer, Ü. (2019). Çağdaş Sanat ve Tasarım Eğitiminde Görsel Tasarım Öğeleri ve ilkeleri. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 7(40), 603.

 • 9. Gök, M. O., Karagöl, İ., &Şekkeli, M. (2019). Piezo Uygulamalı Akıllı Tekstil Uygulaması. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 7(2), 371.

 • 10. Gürcüm, B. H., Seçim, E., Arslan, P., Bulat, F., Kuç, E., & Yıldırım, Ş. (2016). Tekstil Tasarımında Yenilikçi Malzemelerin Keşfi : Ahşap Tekstiller. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 5(26), 1718.

 • 11. İşmal, Ö. E., & Yüksel, E. (2016). Tekstil ve Moda Tasarımına Teknolojik Bir Yaklaşım: Akıllı ve Renk Değiştiren Tekstiller. Yedi, Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi, 0(16), 96.

 • 12. Kabukçu, E. (2018). Tüketici Odaklı Akıllı Giysi Tasarmı İçin Yeni Bir Bütünleşik Model Önerisi. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6(0), 145.

 • 13. Kayacan, O., & Bulgun, E. Y. (2012). Akıllı Tekstiller ve Elektriği İleten Tekstil Esaslı Malzemeler. Tekstil ve Mühendis(58), 30.

 • 14. Marmaralı, A., Özdil, N., Kretzschmar, S. D., &Gülsevin , N. O. (2006). Giysilerde Konforu Etkileyen Parametreler. Tekstil ve Konfeksiyon, 16(4), 241.

 • 15. Önlü, N. (2010). Tasarımda Yaratıcılık ve İşlevsellik Tekstil Tasarımındaki Konumu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 88-90.

 • 16. Özkendirci, B. B. (2012). Çözgülü Örmecilikte İplik Değişkenleri Konusunda Görüş ve Değerlendirmeler. Sanat Dergisi, 0(21), 34-35.

 • 1. Balcı, H. (2006). Akıllı (Fonksiyonel) Tekstiller, Seçilmiş Kumaşlarda Antibakteriyel Apre ve Performans Özellikleri. Yayınlanmış Yüksel Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi.

 • 2. Coşkun, E. (2007, 12 28). Akıllı Tekstiller ve Genel Özellikleri. (Y. Y. Üniversitesi., Dü.)

 • 3. Erdem, D. (2011). Örme Makinelerinin Teknoloji ve Tasarım Parametreleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. Yayınlanmış Yüksek Lisan Tezi. Süleymen Demirel Üniversitesi.

 • 4. Gök, M. O. (2016, Mayıs). Elektronik Tekstiller Alanında Kullanılan Devre ve İletken Materyallerin Dokuma Kumaş Yapısına Entegrasyonu. Yayınlanmış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi.

 • 5. Kayacan, O. (2008). Akıllı Giysiler Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.Dokuz Eylül Üniversitesi.

 • 6. Özkan, E. T. (2013, 01 14). Aktif Spor Giyimde Kullanılan Bazı Örme Kumaş Yapılarının Isı ve Nem Transferi Özelliklerinin İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek LisansTezi. Uludağ Üniversitesi.

 • 7. Tanyer, S. (2019, Haziran). Atkılı Örme Teknolojisindeki Yeniliklerin Giysi Tasarımına Etkilerinin İncelenmesi: Dİikişsiz Kadın Giysi Tasarımı Örneği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Teknik Üniversitesi.

 • 8. Yun, H. (2014, May). 3D Machine Knitting: Composite Form andIllumination. Thedegree of Master of Art and Design. (A. U. Technology, Dü.)

 • 1. URL-1 https://www.oftso.org.tr/i/54/sektor-raporlari (Erişim Tarihi: 22.05.2022)

 • 2. URL-2 https://www.wks-cifra.com/sportswear (Erişim Tarihi: 19.05.2022)

 • 3. URL-3 https://www.stoll.com/en/fashion/trend-collection/archive/ (Erişim Tarihi: 03.02.2022)

 • 4. URL-4 https://www.shimaseiki.com/product/category/fashion/sample/ (Erişim Tarihi: 20.03.2022)

 • 5. URL-5 https://www.stoll.com/en/fashion/trend-collection/archive/ (Erişim Tarihi: 01.04.2021)

 • 7. URL-7https://www.stoll.com/en/fashion/trend-collection/archive/ (Erişim Tarihi: 15.04.2021)

 • 8. URL-8 https://www.knittingindustry.com/creative/rca-wip-show-ma-textiles-students-showcase-their- innovative-knits/ (Erişim Tarihi: 25.05.2022)

 • 9. URL-9 https://www.knittingindustry.com/creative/researchers-at-mit-media-lab-develop-knittedkeyboard-ii/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022)

 • 10. URL-10 https://www.knittingindustry.com/creative/new-textiles-for-the-new-normal-a-collaboration-between- santoni-shanghai-and-studio-eva-x-carola/ (Erişim Tarihi: 24.05.2022)

 • 11. URL-11 https://www.textiletechnology.net/technical-textiles/news/ncsu-yarn-shaped-supercapacitors-for- smart-textiles-32005 (Erişim Tarihi: 27.05.2022)

 • 12. URL-12 https://www.textiletechnology.net/technical-textiles/trendreports/titv-embroidery-technologies-for- the-production-of-smart-textiles-31447 (Erişim Tarihi: 28.05.2022)

 • 13. URL-13 https://www.shimaseiki.com/product/category/industrial/sample/ (Erişim Tarihi: 01.06.2022)

 • 15. URL-15 https://www.shimaseiki.com/product/category/industrial/sample/ (Erişim Tarihi: 01.06.2022)

                                                                                                    
 • Article Statistics