Post Hakikat Sonrası Dönemde Aşı Karşıtlığının Düşünümsellik Bağlamında Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2022-100
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-26 22:23:28.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 2444-2454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal bilimler bölümünde gerçekleşen görüşmelere göre, post truthkavramı ve sosyal medya ifadeleri, zamanımızın en iyi bilenen ifadeleridir. Sosyal medya topluluklarında paylaşımları yapılan verilerin, gerçek olup olmadığı, bu platformların kendilerine özgü etkileşimleri niteliğinin neticesinde kesinleşip, bu veriler ile karşı karşıya kalan bir takım kişilere bazı farklı nedenler kabul görülebilir olarak gelmekte ve bu içeriklerin yayılma hızları kat kat çoğalabilmektedir. Aşıların yararları ve zararları hususunda da bu platformlarda paylaşımlar yapılmaktadır. Ancak aşıların zararlarıyla alakalı bilgiler, olağan dışı ve dikkat çeken içerik özelliği sağlaması sebebiyle bu hususta uzman olmayan kişiler tarafından daha çok ilgi gösterilebilmekte ve bu platformun sorgusu olmayan veya kısıtlı sorgulanabilen özelliği, doğru olmayan içeriklere daha öne açıktır. Bu incelemede sosyal medya platformlarından instagram ve facebook’ta iki farklı aşıya karşı çıkan grubun içerikleri nitelikli bir şekilde analizi yapılmış ve aşıya karşı çıkanların, bu karşıtlıkların geliştirilmesinde öne çıkardıkları belgeler bir şekilde çözümlenmektedir. Buna göre aşı karşıtı grupların, aşıların hastalıklara ve ölümlere sebebiyet veren içeriklerin bulunduğu argümanını ve aşıların, aşı uygulayıcısı ve üreticilerinin gizli projeleri için bir araç olması yönündeki komplo teorilerine öne çıkardıkları ve sanal cemaatlere döndükleri ortaya çıkarılmıştır.

Keywords

Abstract

According to the interviews that took place in the social sciences department, the expressions of post truth and social media are the most well-known expressions of our time. Whether or not the data shared in social media communities is real, becomes absolute as a result of the unique interactions of these platforms, and a number of different reasons are acceptable to some people who are confronted with these data, and the speed of spreading of these contents can increase many times over. Shares are also made on these platforms about the benefits and harms of vaccines. However, due to the fact that information about the harms of vaccines provides an unusual and remarkable content feature, people who are not experts in this field may be more interested in this issue, and the unquestioned or limited questionable feature of this platform is more open to inaccurate content.In this study, the contents of the groups opposed to two different vaccines on Instagram and Facebook, which are social media platforms, are analyzed in a qualitative way and the documents that those who oppose the vaccine highlight in the development of these oppositions are analyzed descriptively with an interpretative form within the scope of the phenomenological attitude. Accordingly, it has been revealed that anti-vaccine groups have turned to virtual communities, highlighting the argument that vaccines contain ingredients that cause diseases and deaths, and conspiracy theories that vaccines are a tool for the secret projects of vaccine practitioners and manufacturers.

Keywords


 • 1. Aydın, A. (2019). Demokratik Modernite. Düşünce ve Kuram Dergisi. (28), 31-41.

 • 2. Aydın, Ö. (2014). Pierre Bourdieu Düşünümselliğinde Devlet Ve Simgesel Şiddet, Akdeniz Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Antalya.

 • 3. Bozkurt, H. B. (2018). Aşı Reddine Genel Bir Bakış ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Kafkas Tıp Bilimleri Dergisi, 8 (1) , 71-76. DOI: 10,5505/kjms.2018,12754

 • 4. Doruk Şahin, Ö. (2018). Hakikat Ötesi (Post-Truth) Dönemde Doğrulama Platformları: Teyit.Org Örneği. Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü Uluslararası Sempozyum Bildiriler Kitabı, 15-16 Mart 2018 (151163),KKTC.

 • 5. Düzgün, M. V. & Dalgıç, A. İ. (2019). Toplum Sağlığı İçin Giderek Artan Tehlike Aşı Reddi Önlenebilir Mi? Güncel Pediatri, 17(3),424-434.

 • 6. Eren, M. (2018). Yöntemsel Bir Kavram Olarak Türk Halk Bilimi Çalışmalarında Düşünümsellik. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (11) 168-180.

 • 7. Karakaş, O.,& Doğru, Y. B. (2021). Covid-19 Aşılarına Yönelik Üretilen Yeni Medya İçeriklerinin Post-Truth Kavramı Bağlamında Analizi. Asya Studies, 5 (16), 163-182.DOI: 10.31455/asya.878400

 • 8. Kaya, S. (2022). Post-Truth Çağında Covıd-19 Aşısı Üzerinden Sosyal Medyadaki Kamusal Komplo Teorisi Üretiminin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32 (1), 279-290. DOI: 10.18069/firatsbed.995633

 • 9. Soysal A. (2018). Aşı karşıtlığı. Madde, Diyalektik ve Toplum, 1(3):263–71

 • 10. Yakıncı C. (2020). Güncel Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Akademisyen Kitabevi, Ankara.

 • 11. Yılmaz, T. (2019). Psikoloji, Sosyoloji ve Coğrafya Bakış Açısından Sağlık, Berikan Yayınevi, Ankara.

 • 12. Yüksel G. H. (2019). Topuzoğlu A. Aşı Redlerinin Artması Ve Aşı Karşıtlığını Etkileyen Faktörler. Estüdam Halk Sağlığı Dergisi. 4(2): 244-258.

                                                                                                    
 • Article Statistics