Fotoğrafı Tasarımsal Yaratıcılığa Dayalı Bir Araştırma Aracı Olarak Kullanmak

Author :  

Year-Number: 2022-105
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 15:44:49.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 4053-4059
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, görsel araştırmayı ve özellikle de fotoğrafçılığı, anlık bilgi alanını incelemenin bir yolu olarak tanıtmaktadır. Bu çalışma, fotoğrafı bir iletişim aracı olarak kullanan mimarlık ile fotoğrafı mekansal bir nesne olarak kullanan fotoğraf arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Bu ikili ilişki, tasarıma yönelik fotoğrafçılığı kendi tarzında yönlendirmesi için önemlidir. Ek olarak, fotoğraf ve fotoğraf uygulamalarının antropolojik çalışmalarında maddi düşüncenin etkisi ve etkinliği de ele alınmaktadır. Uygulamadaki bu önemli tartışmaların bazı yönleriyle ilgilenmeye çalışmaktadır; bu tartışma, sosyal araştırmalarda fotoğrafın kullanımına ilişkin kısa bir açıklamayı takip etmektedir. Bu tür analitik stratejiler, fotoğrafların analizini yalnızca görsel olanın ötesine taşıyarak fotoğraf aracılığı ile mekanı daha rasyonel bir biçimde algılamamızın faydasını ortaya koymaktadır. Mekan, algı, ve fotoğraf kompleksinin temel analitik konumları gözden geçirildikten sonra, fotoğrafların maddi çalışmaları örnekler üzerinden araştırılmıştır: fotoğraf üzerinden değerlendirilip nesnelerin bir araya getirilmesinde aktif hale geldiği “yerleştirme” fikri ve materyalin yeniden amaçlanma süreçleri ve mekanın daha güzel bir biçimde düzeltilmesi fikri ele alınmıştır. Makale, fotoğrafların yalnızca görsel içerik yoluyla değil, mekandaki ilişkileri geliştiren ve de bu ilişkiler aracılığıyla oluşturulan daha güzel bir nesne dünyası ile somutlaştırılmış mekanlar oluşturabileceğini savunmaktadır. Çalışmada, güncelliğini şu ana kadar yitirmeyen, düşünceleri ve tasarımları üzerine en çok yazılmış ve yazılmaya devam edilen mimar Le Corbusier’nin, günümüzde en güncel veya en popüler sanat dalı olan fotoğraf ile kurduğu bağ örneklenmektedir.

Keywords

Abstract

This article introduces visual research, and photography in particular, as a way to examine the field of instant knowledge. This study focuses on the relationship between architecture, which uses photography as a communication tool, and photography, which uses photography as a spatial object. This dual relationship is important for him to direct design photography in his own way. In addition, the influence and effectiveness of material thinking in anthropological studies of photography and photographic applications are also discussed. It attempts to deal with some aspects of these important debates in practice; This discussion follows a brief explanation of the use of photography in social studies. Such analytical strategies show the benefit of perceiving the space in a more rational way through photography, by taking the analysis of photographs beyond the mere visual. After reviewing the space, perception, and the basic analytical positions of the photographic complex, the material studies of the photographs were investigated through examples: the idea of ​​“placement”, in which the objects were evaluated through photography and activated in the bringing together, and the processes of re-purposing the material and the idea of ​​correcting the space in a better way were discussed. . The article argues that photographs can create a more beautiful object world and embodied spaces that develop relationships in space, not only through visual content. In the study, the connection between the architect Le Corbusier, who has not lost his currency until now, and whose thoughts and designs have been written and continues to be written most, with photography, which is the most current or popular art branch today, is exemplified.

Keywords


 • 1. Anderson, J., & Jones, K. (2009). The difference that place makes to methodology: Uncovering the lived space of young people's spatial practices. Children's Geographies, 7(3), 291-303.

 • 2. Berger, J. (1995). Görme Biçimleri. Metis Yayınları. İstanbul.

 • 3. Bolton, A., Pole, C., & Mizen. P. (2001). Picture this: Researching child workers. Sociology, 35(2), 501-518.

 • 4. Castleden, H., Garvin, T., & Huu-ay-aht, F. N. (2008). Modifying photovoice for communitybased participatory indigenous research. Social Science and Medicine, 66(6), 1393- 1405.

 • 5. Clover, D. E. (2006). Out of the dark room: Participatory photography as a critical, imaginative, and public aesthetic practice of transformative education. Journal of Transformative Education, 4(3), 275-290.

 • 6. Croghan, R., Griffin, C., Hunter, J., & Phoenix, A. (2008). Young people’s constructions of self: Notes on the use and analysis of the photo‐elicitation methods. International Journal of Social Research Methodology, 11(4), 345–356.

 • 7. Dennis, S. F., Gaulocher, S.,Carpiano, R. M., & Brown, D.(2009). Participatory photo mapping (PPM): Exploring an integrated method for health and place research with young people. Health and Place, 15, 466-473.

 • 8. Erol, E. (2017). Türkiye’de 2000 Sonrası Çağdaş Sanatta Fotoğraf Aracılığı İle Yapılan Kent Yorumları Ve Sonuçları. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.

 • 9. Gorlin, Alexander, “The Ghost in the Machine: Surrealism in the Work of Le Corbusier”, Perspekta, Sayı 18, 1982: 50-65.

 • 10. Gül, U. (2020). Değişen teknoloji ve yüzeyin sınırlanışı: fotoğraftan cep telefonuna. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt 6, Sayı 1, 161-180.

 • 11. Harper, D. (2002). Talking about pictures: A case for photo elicitation. Visual Studies, 17, 37-41.

 • 12. Ho, W.-C., Rochelle, T. L., & Yuen, W.-K. (2010). We are not sad at all: Adolescents talk about their city of sadness through photovoice. Journal of Adolescent Research, 26(6), 727-765.

 • 13. Kullman, K. (2012). Experiments with moving children and digital cameras. Children’s Geographies, 10(1), 1– 16.

 • 14. Laseau, P. (2001). Graphic Thinking for Architects & Designers. Canada: John Wiley & Sons, Inc

 • 15. Liebenberg, L. (2009). The visual image as discussion point: increasing validity in boundary crossing research. Qualitative Research, 9(4), 441-467.

 • 16. Luttrell, W. (2010). A camera is a big responsibility: A lens for analysing children's visual voices. Visual Studies, 25(3), 224-237.

 • 17. Mizen, P. (2005). A little light work? Children's images of their labour. Visual Studies, 20(2), 124-139.

 • 18. Morrow, V., & Richards, M. (1996). The ethics of social research with children: An overview. Children and Society, 10(2), 90-105.

 • 19. Murray, L. (2009). Looking at and looking back: Visualization in mobile research. Qualitative Research, 9(4), 469-488.

 • 20. Naegele, Daniel, Le Corbusier’s Seeing Things: Ambiguity and Illusion in the Representation of Modern Architecture, Basılmamış Doktora Tezi, Pennsylvania Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 1996.

 • 21. Newman, M., Woodcock, A., & Dunham, P. (2006). Playtime in the borderlands: Children's representations of school, gender and bullying through photographs and interviews. Children's Geographies, 4(3), 289-302.

 • 22. Packard, J. (2008). I’m gonna show you what it's really like out here: The power and limitation of participatory visual methods. Visual Studies, 23(1), 63-77.

 • 23. Pink, S., Hogan, S., & Bird, J. (2011). Intersections and inroads: Art therapy's contribution to visual methods. International Journal of Art Therapy, 16(1), 14-19.

 • 24. Rudkin, J. K., & Davis, A. (2007). Photography as a tool for understanding youth connections to their neighborhood. Children, Youth and Environments, 17(4), 107-123.

 • 25. Singhal, A, Harter, L. M., Chitnis, K., & Sharma, D. (2007). Participatory photography as theory, method and praxis: Analyzing and entertainment-education project in India. Critical Arts, 21(1), 212-227.

 • 26. Svensson, M., Ekblad, S., & Ascher, H. (2009). Making meaningful space for oneself: Photobased dialogue with siblings of refugee children with severe withdrawal symptoms. Children's Geographies, 7(2), 209-228.

 • 27. http://paradisebackyard.blogspot.com/2015/09/le-corbusier.html

 • 28. Wang, C., & Burris, M. A. (1997) Photovoice: Concept, methodology, and use for participatory needs assessment. Health Education and Behaviour, 24(3), 369-387.

 • 29. Weber, S. (2008). Chap. 4: Visual Images in Research. In: J. G. Knowles, & A. L. Cole (Eds.), Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, Methodologies, Examples, and Issues (pp. 41-53). Los Angeles, CA: Sage Publications. http://dx.doi.org/10.4135/9781452226545.n4

                                                                                                    
 • Article Statistics