İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedeniyle İdarece İşin Durdurulması Ve İşyerinin Kapatılması

Author:

Year-Number: 2022-98
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-29 20:26:03.0
Language : Türkçe
Konu : Çalışma Ekonomisi
Number of pages: 1751-1754
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşin durdurulması veya işin kapatılması, iş ağlığı ve güvenliği mevzuatının hukuki boyutlarından birisidir. 6331 sayılı kanun ile idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Olası durumda iş yerinde bina ve eklentilerde çalışma düzenine veya iş malzemelerinde çalışanlar için hayati sorun oluşturduğu gözlemlendiğinde;  tehlike ortadan kaldırılana kadar, hayati tehlikenin ciddiyeti ve bu tehlikeden sebep olabilecek tüm etkenler ve işçiler göz önünde bulundurularak işyerinin bir kısmının veya tümünü durdurabilmektir. İşin durdurulması veya kapatılmasına sebep olan husus giderildikten sonra işyeri tekrar faaliyete geçebilir.Ek olarak; tehlikeli sınıflarda yer alan kimyasallar endüstriyel kazaların olabileceği iş yerlerinde risk ölçümü yapılmadığında yapılana kadar iş durdurulabilmektedir.

Keywords

Abstract

Suspension of work or closure of work is one of the legal dimensions of work network and safety legislation. Administrative sanctions are applied with the Law No. 6331. In a possible case, when it is observed that it creates a vital problem for the employees in the working order or work materials in the buildings and annexes; It is to stop some or all of the workplace until the danger is eliminated, taking into account the seriousness of the life-threatening danger and all the factors and workers that may cause this danger. After the issue that caused the suspension or closure of the work is eliminated, the workplace can be reactivated. In addition; In workplaces where industrial accidents may occur, the work can be stopped until the risk measurement is not made for chemicals in hazardous classes.

Keywords