Paylaşım Ekonomisine Katılım İsteğinin Demografik Değişkenler İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-98
Number of pages: 1711-1718
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Paylaşım ekonomisi son yıllarda teknolojik penetrasyonun ciddi bir şekilde artması ile beraber kullanıcıların ilgisini çekmektedir. Dolayısıyla paylaşım ekonomisi uygulamaları geleneksel uygulamalardan farklılaşmaktadır. Geleneksel uygulamaalr temel alınarak gerçekleştirilen akademik çalışmalar paylaşım ekonomisi özelinde geçerliliği sorgulanmaktadır. Paylaşım ekonomisine katılım ile ilişkili olan ölçekler çeşitlendirilebilmesine karşın bu çalışmada paylaşım ekonomisi uygulamalarını temsilen bir konaklama paylaşım uygulaması (AirBnB), bir seyahat paylaşım uygulaması (BlaBla Car), bir araç paylaşım uygulaması (UBER), bir sürüş paylaşım uygulaması (GoCar), bir ortak bisiklet kullanımı uygulamas (İsbike, Bisim), bir eşya kiralama uygulaması belirlenerek paylaşım ekonomisine katılım isteği ölçeği oluşturulmuştur. Paylaşım ekonomisine katılım isteği algısı ile demografik özellikler arasındaki anlamlı farklılıklar sorgulanmıştır. 658 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışmada yaş, medeni durum ve gelir düzeyleri ile ile paylaşım ekonomisine katılım isteği arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The sharing economy has gained the attention of users with the significant increase with technological penetration in recent years. Therefore, sharing economy practices differ from traditional practices. The validity of academic studies based on traditional practices is questioned in the context of the sharing economy. Although the scales associated with participation in the sharing economy can be diversified, in this study, an accommodation sharing application (AirBnB), a travel sharing application (BlaBla Car), a car sharing application (UBER), a ride sharing application (GoCar), bicycle sharing application (Isbike, Bisim) and an item rental application were determined and the scale of participation in the sharing economy was created. Significant differences between the perception of willingness to participate in the sharing economy and demographic characteristics were questioned. In the study conducted with 658 participants, a significant difference was found between age, marital status and income levels and the desire to participate in the sharing economy.

Keywords