Blokzincir Teknolojisinin Kavramı, Çalışma Yapısı, Gelişimi, Avantaj ve Dezavantajlarının Mevcut Sisteme Etkileri

Author :  

Year-Number: 2022-98
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-29 17:41:20.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 1698-1710
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik devrimler yaşamımızın her alanını etkisi altına almaktadır. Özellikle iktisadi yapıların sistemlerin işleyişini değiştirmiştir. İlk kripto para birimi Bitcoin’in sisteme dahil edilmesiyle, yeni bir teknolojik devrimin başlamasına sebep olmuştur. Bu kripto paranın blokzincir tabanlı işleyiş mekanizmasının keşfedilmesiyle birlikte sistemin alt yapısı incelenmeye başlanmıştır. Blokzincir tabanının girilen verilerin değiştirilememesi ve aracı kurumlara olan ihtiyacı ortadan kaldırması özellikleriyle her sektör için cazip hale gelmektedir.

Ticari, Sigorta, Bankacılık, Sağlık, Denetim, Kamu ve Vergilendirme gibi birçok sektörde uygulama alanına sahip blokzincir teknolojisini  kamu idareleri de bu teknolojik devrimleri yakından takip etmektedir. Kamu ve özel sektörler blokzincir teknolojisinin avantajlarından yararlanıp kişilerin işlemlerinin takibini  ve denetlenmesinin etkinliği  sağlamak istemektedir. Blokzincir tabanlı oluşturulacak alt yapılar sistemin tüm işleyişi etkileyecek ve değiştirecektir. Doğaldır ki bu teknolojik devrimin avantajları olduğu kadar dezavantajları da mevcuttur. Bu çalışmada bu teknolojik devrimin avantaj ve dezavantajlarının sektörlere kamu ve vergilendirme mekanizmalarına etkisi değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Technological revolutions affect every aspect of our lives. In particular, it has changed the functioning of economic structures and systems. With the inclusion of the first cryptocurrency Bitcoin in the system, a new technological revolution started. With the discovery of the blockchain-based operating mechanism of this crypto money, the infrastructure of the system has begun to be examined. With the features of the blockchain base that the entered data cannot be changed and it eliminates the need for intermediary institutions, it becomes attractive for every sector.

Blockchain technology, which has application areas in many sectors such as Commercial, Insurance, Banking, Health, Audit, Public and Taxation, and tax administrations follow these technological revolutions closely. Public and private sectors want to benefit from the advantages of blockchain technology and ensure the effectiveness of monitoring and auditing people's transactions. Blockchain-based infrastructures will affect and change the entire functioning of the system. Naturally, this technological revolution has advantages as well as disadvantages. In this study, the effects of the advantages and disadvantages of this technological revolution on the public sector and taxation mechanisms are evaluate.

Keywords


 • Abuidris, Y., Kumar, R., & Wenyong, W. (2019). A Survey of Blockchain Based on E-voting Systems.

 • Abuidris, Y., Kumar, R., & Wenyong, W. (2019). A Survey of Blockchain Based on E-voting Systems. International Conference on Blockchain Technology and Applications, 99-104.

 • Aggarwal, S., Chaudhary, R., Aujla, G., Kumar, N., Choo, K.-K., & Zomayae, A. (2019). Blockchain for smartcommunities: Applications, challenges and opportunities. Journal of Network and Computer Applications, 13-48.

 • Aktaş, G. (2018). Akıllı Sınır Yaklaşımı Çerçevesinde Blok Zinciri Teknolojisinin Gümrük İşlemlerinde Potansiyel Kullanım Alanları. Gümrük Ticaret Dergisi, 18-31.

 • Ammous, S. (2018). The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking. United Kingdom: John Wiley and Sons.

 • Anand, M. V., Poongodi, T., & Saini, K. (2020). Bitcoins and Crimes. P. Raj, K. Saini, & C. Surianarayanan içinde, Blockchain Technology and Applications (s. 223-245). New York: Taylor & Francis Group.

 • Atabaş, H. (2018). Blokzinciri Teknolojisi ve Kripto Paraların Hayatımızdaki Yeni Yeri (1. Baskı b.). İstanbul: Ceres Yayınları.

 • Atçı, M. (2019). Blok Zincir, Akıllı Sözleşmeler ve Üçlü Kayıt Sistemi Vergi ve Muhasebe Uygulamalarına Katkı Sağlayabilir mi? Vergi Sorunları(370), 76-88.

 • Atıcı, G. (2020). Dijital Ekonomi, Blokzinciri ve Finansal Sistem (1.Baskı b.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.

 • Azad, S., & Pathan, A.-S. (2015). Practical Cryptography: Algorithms and Implementations Using C++ (1.Baskı b.). Boca Raton: CRC Press.

 • Baiod, W., Light, J., & Mahanti, A. (2021). Blockchain Technology and its Applications Across Multiple Domains: A Survey. Journal of International Technology and Information Management, 29(4), 78-119.

 • Bakan, İ., & Şekkeli, Z. (2019). Blok Zincir Teknolojisi ve Tedarik Zinciri Yönetimindeki Uygulamaları. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 2849-2877.

 • BİLGEM, T. (2021). TÜBİTAK BİLGEM Blokzincir Araştırma Laboratuvarı. TÜBİTAK BİLGEM : https://blokzincir.tubitak.gov.tr/blok-zincir.html adresinden alındı

 • Birinci, N., & Aydemir, B. (2020). Vergi İdarelerinin Dijitalleşmesi:Vergi İdareleri ve Vergi Mükellefleri Açısından Fırsatlar ve Zorluklar. Vergi Sorunları, 73-88.

 • Bradbury, D. (2016). Blockchain's big deal [financial IT]. Engineering & Technology, 44-48.

 • Buterin, V. (2015). Visions, Part 1: The Value of Blockchain Technology. 29.11.2021 tarihinde https://blog.ethereum.org/2015/04/13/visions-part-1-the-value-of-blockchain-technology/ adresinden alındı

 • Chang, Y., Lakovou, E., & Shi, W. (2020). Blockchain in global supply chains and cross border trade: a criticalsynthesis of the state-of-the-art, challenges and opportunities-. International Journal of Production Research, 58(7), 2082-2099.

 • Christidis, K., & Devetsiotis, M. (2016). Blockchains and Smart Contracts forthe Internet of Things. IEEE, 2292- 2303.

 • CoinMarketCap. (2021). CoinMarketCap.com. 12 11, 2021 tarihinde https://coinmarketcap.com/?page=82adresinden alındıCong, L. W., & He, Z. (2019). Blockchain Disruption and Smart Contracts. The Review of Financial Studies, 32(5), 1754-1797.

 • Crosby, M. (2015). Google, Nachiappan, Yahoo, Pradhan Pattanayak, Yahoo, Sanjeev Verma, Samsung ResearchAmerica & Vignesh Kalyanaraman, Fairchild Semiconductor, BlockChain Technology Beyond Bitcoin. Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology Technical Re-port.(2), 6-19.

 • Cusack, J. (2017). Standard Chartered. 04 13, 2021 tarihinde Blockchain: a game-changer in the fight against financial crime?: https://www.sc.com/en/explore-our-word/blockchain/ adresinden alındı

 • Dannen, C. (2017). Introducing Ethereum and Solidity Foundations of Cryptocurrency and Blockchain Programming for Beginners. New York: Apress.

 • Doğan, U. (2015). Vergi Teknolojileri. Vergi Sorunları, 9-40.

 • Dulupçu, M. A., Yiyit, M., & Genç, A. G. (2017). Dijital Ekonominin Yükselen Yüzü: Bitcoin’in Değeri İleBilinirliği Arasındaki İlişkinin Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(Kayfor15 Özel Sayısı), 2241-2258.

 • Durğay, Z., & Karaarslan, E. (2018). blokzincir Teknolojisinin E-Devlet Uygulamalarında Kullanım: Ön İnceleme. Akademik Bilişim, (s. 1-6). Karabük.

 • Gatteschi, V., Lamberti, F., Demartini, C., Pranteda, C., & Santamaría, V. (2018). To Blockchain or Not to Blockchain: That Is the Question. IT Professional, 62-74.

 • Gül, H. (2020). Bitcoin ve Türevi Varlıkların Muhasebeleştirilmesine İlişkin Bir Değerlendirme. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 444-454.

 • Güven, V., & Şahinöz, E. (2018). Blokzincir-Kripto Paralar-Bitcoin-Satoshi Dünyayı Değiştiriyor (2.Baskı b.). İstanbul: Kronik Kitap.

 • Hima, Z. (2022, 01 14). “Blockchain in Taxation”. http://kgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/FIKUSZ2018_14.pdfHouben, R., & Snyers, A. (2018). Cryptocurrencies and blockchain Legal context and implications for financialcrime, money laundering and tax evasion. Brussels: European Parliament's Special Committee on Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance.

 • https://www.blockchain.com/charts/market-price. (2021, 12 8). Blockchain.com. Blockchain.com: https://www.blockchain.com/charts/market-price adresinden alındı

 • Khan, U., An, Z., & Imran, A. (2020). A Blockchain Ethereum Technology-Enabled Digital Content: Development of Tradingand Sharing Economy Data. IEEE Access, 1-12.

 • Kumar, R., & Tripathi, R. (2019). Traceability of counterfeit medicine supply chain through Blockchain. International Conference on Communication Systems & Networks, 568-570.

 • Manu, M., Musthafa, N., Balamurugan, B., & Chauhan, R. (2020). Blockchain Components and Concept. P. Raj,K. Saini, & C. Surianarayanan içinde, Blockchain Technology and Applications (1.Baskı b.). New York: Taylor & Francis Group.

 • Mell, P., Kelsey, J., & Shook, J. (2017). Cryptocurrency Smart Contracts for Distributed Consensus of Public Randomness. International Symposium on Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems, 410-425.

 • Menezes, A. J., Oorschot, P., & Vanstone, S. (2018). Handbook of Applied Cryptography. ABD: CRC Press.

 • Merter, M. E., & Acar, İ. (2004). Türkiye' de 1990 Sonrası Dönemde Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu. Maliye Dergisi, 5-27.

 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 04 11, 2021 tarihinde www.bitcoin.org: http://www.bitcoin.org/bitcoin.pdf adresinden alındı

 • Natarajan, H., Krause, S., & Gradstein, H. (2017). Distributed Ledger Technology and Blockchain. FinTech Note;No. 1. World Bank, 1-46.

 • Nemade, A. E., Kadam, S., & Choudhary, R. (2019). Blockchain technology used in taxation. International Conference on Vision Towards Emerging Trends in Communication and Networking (ViTECoN), 1-4.

 • Salmon, J., & Myers, G. (2019). Blockchain and Associated Legal Issues for Emerging Markets. London:İnternational Finance Corporaion Word Bank Group. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/publications_ext_content/ifc_external_publication_site/publications/ifc-

 • Seshadrinathan, S., & Chandra, S. (2021). Exploring Factors Influencing Adoption of Blockchain in AccountingApplications using Technology–Organization–Environment Framework. Journal of International Technology and Information Management, 30-68.

 • Slattery, T. (2014). Taking a Bit out of Crime: Bitcoin and Cross-Border Tax Evasion. Brooklyn Journal of International Law, 39;2, 829-873.

 • Szabo, N. (1994). Smart Contracts. 11 29, 2021 tarihinde alındı

 • Ünsal, E., & Kocaoğlu, Ö. (2018). Blok Zinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek Beklentileri. European Journal of Science and Technology(13), 54-64.

 • WBG. (2017). Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain. Washington: World Bank Group.

 • www.blockchain.com/charts. (2021). www.blockchain.com/charts. www.blockchain.com/charts: https://www.blockchain.com/charts/n-transactions-total adresinden alındı

 • Yaga, D., Mell, P., Roby, N., & Scarfone, K. (2018). Blockchain Technology Overview. National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce.

 • Zhang, R., Xue, R., & Liu, L. (2019). Security and Privacy on Blockchain. ACM Computing Surveys, 1-34.Zheng, Z., Xie, S., Dai, H.-N., Chen, X., & Wang, H. (2018). Blockchain challenges and opportunities: a survey.International Journal of Web and Grid Services (Cilt 14, s. 352-375). içinde China: Inderscience Enterprises Ltd.

 • Zou, Y., Meng, T., Zhang, P., Zhang, W., & Li, H. (2020). Focus on Blockchain: A Comprehensive Survey on Academic and Application. IEEE Access, 187182-187201.

                                                                                                    
 • Article Statistics