Akıllı Botanik Park Uygulamasının Ortaöğretim Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2022-98
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-29 16:44:43.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 1654-1663
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Akıllı Botanik Park Uygulamasının Ortaöğretim Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” adlı çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin bitki türleri ve faydalarını öğrenmesi hedeflenmiştir.

Akıllı botanik parkın öğrenme üzerindeki etkilerini tespit etmek için odak grup görüşmesi yapılmıştır. Görüşme için 18 yaşında 8 tane 12.sınıf öğrencisi belirlenmiştir. Cevaplarda cinsiyete bağlı yığılmaları engellemek için öğrencilerin 4’ü kız 4’ü erkek olarak seçilmiştir. Belirlediğimiz 8 öğrenci, Akıllı botanik parkta gezdirilmiştir. Öğrenciler bu geziyi telefonlarındaki barkod okuyucularla levhalardaki karekodları okutarak tamamlamıştır.

Akıllı botanik park uygulamasının öğrencilerde bilgilerin kalıcığına, öğrenmenin işlevselliğine ve ders ortamının çekiciliğne etki ettiği anlaşılmaktadır. Bunların yanında öğrencilerin akademik hayatına da olumlu etkilerinin olacağı beklentisi içerisindeyiz.

Okullarda bu tarz öğrenme ortamlarına disiplinlerarası konular dikkate alınarak daha çok yer verilmelidir. Müfredat ve yıllık planlarda açık hava öğrenme ortamlarının daha çok yer tutması, yeni yapılacak okulların, açık hava öğrenme ortamlarına yer verecek şekilde planlanması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of the study called "The Evaluation of the Smart Botanical Park Application According to Secondary School Students' Views" was aimed at secondary school students to learn plant species and their benefits.
A focus group discussion was conducted to determine the effects of the Smart Botanical Park on learning. Eight 12th grade students at the age of 18 were determined for the interview. 4 of the students were chosen as girls and 4 of them as boys in order to avoid gender-related clustering in the answers. The 8 students we determined were taken on a tour in the Smart Botanical Park. The students completed this trip by reading the QR codes on the plates with the barcode readers on their phones.
It is understood that the Smart Botanical Park application affects the permanence of knowledge, the functionality of learning and the attractiveness of the course environment. In addition to these, we expect that it will have positive effects on the academic life of the students.
Such learning environments should be given more space in schools, taking into account interdisciplinary issues. It is recommended that open-air learning environments take up more space in the curriculum and annual plans, and that new schools should be planned to include open-air learning environments.

Keywords