Destinasyonların Seçiminde Medikal Turizmin Rolü: Nitel Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-98
Number of pages: 1601-1612
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm alanında rekabet şartlarının ağırlaşması ve benzer destinasyonların çoğalması ile birlikte, turizm yöneticileri farklı turizm türlerine yönelmiştir. Bu turizm çeşitlerinden biri de medikal turizmdir. Son yıllarda destinasyonların tercih edilmesinde önemli bir paya sahip olan medikal turizm, özellikle Türkiye açısından değerli bir turizm çeşidi olma yolunda ilerlemektedir. Yabancı turistlerin destinasyon tercihinde medikal turizm önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Çalışmanın temel amacı, medikal turizmin destinasyonların tercih edilmesinde neden önemli olduğunun ortaya konması ve destinasyon tercihlerindeki medikal turizm belirleyicilerinin sunulmasıdır. Çalışmada, turistlerin destinasyon tercihlerini belirleme konusunda medikal turizm çeşidini neden kullandığının ortaya konulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, çalışmada nitel veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Medikal turizm ile ilgili yapılan son yıllardaki araştırmalar ile güncel veriler toplanmıştır. Destinasyon seçiminde turistlerin sağlık hizmetleri ücretleri, tatil olanakları, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve destinasyonların diğer turizm çekicilikleri ile ilgilendikleri sonucuna varılmıştır. Çalışmanın nitel verileri ile elde edilen bilgilerin gelecekte bu konuda çalışma yapacak akademisyenlere yol göstermesi hedeflenmektedir. Son yıllarda önemi artan medikal turizmin, destinasyonlar için önemi ortaya konarak, turizm yöneticileri ile sağlık sektörü arasındaki işbirliğinin önemine değinilmektedir. Sağlık ve turizm sektörünün işbirliği ile medikal turizminin tüm ülke genelinde turistik talep yaratması muhtemel olarak görülmektedir.

Keywords

Abstract

With the aggravation of competition conditions in the field of tourism and the proliferation of similar destinations, tourism managers have turned to different types of tourism. One of these types of tourism is medical tourism. Medical tourism, which has an important share in the preference of destinations in recent years, is on the way to become a valuable tourism type especially for Turkey. Medical tourism has started to take an important place in the destination preference of foreign tourists. The main purpose of the study is to reveal why medical tourism is important in choosing destinations and to present the determinants of medical tourism in destination preferences. In the study, it is aimed to reveal why tourists use medical tourism to determine their destination preferences. In this context, qualitative data collection method was used in the study. Up-to-date data have been collected with researches on medical tourism in recent years. It has been concluded that tourists are interested in health care fees, holiday opportunities, quality of health services and other tourism attractions of destinations in destination selection. It is aimed that the information obtained with the qualitative data of the study will guide the academicians who will work on this subject in the future. The importance of medical tourism, which has increased in recent years, for destinations is revealed, and the importance of cooperation between tourism managers and the health sector is mentioned. With the cooperation of the health and tourism sectors, it is seen that medical tourism is likely to create touristic demand throughout the country.

Keywords