Emzirme Danışmanlığı Dersinin Öğrencilerin Emzirme Mitlerine İnanma Durumuna Etkisi: Vaka-Kontrol Çalışması

Author :  

Year-Number: 2022-96
Language : null
Konu :
Number of pages: 974-983
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Objective: The study aimed to examine the effect of the Breastfeeding Counseling Course on students' false beliefs about breastfeeding. Methods: The population of the semi-experimental study consisted of total 395 midwifery and nursing students who participated in the breastfeeding counseling course (participated in BCC = 244) and who did not (not participated BCC= 151). Data was collected with a questionnaire in which false beliefs about breastfeeding were questioned. The differences between the two groups were evaluated with chi-square and t tests. Result: Students who both participated and did not participate in EDD mostly confirmed the myth that “The reasons for insufficient milk production are fatigue (73.5%) and insufficient fluid and nutrient intake (94%)” by saying “I agree”. The average score of the students in the experimental group who stated “I disagree” with the false beliefs were 37.24±8.87 and the control group was 21.92±7.76. The differences between two groups were significant at (p<0.000). Conclusion: False beliefs about breastfeeding were widespread among students, and the breastfeeding counselling course was effective in reducing false beliefs about breastfeeding. In order to promote the best breastfeeding practices in the society, and to correct the taboos and myths, first of all, the taboos and myths of health professionals should be corrected. Therefore, breastfeeding counseling course should be a part of pre- and post-graduate vocational training of health workers.

Keywords

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, öğrencilerin emzirme ile ilgili yanlış inanışlarına, Emzirme Danışmanlığı Dersinin etkisini belirlemek amaçlandı. Yöntem: Yarı deneysel çalışmanın evrenini, emzirme danışmanlığı dersini alan (EDD alan=244) ve almayan (EDD almayan=151) toplam 395 ebelik ve hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Veriler, emzirme ile ilgili yanlış inanışların sorgulandığı bir soru formu ile toplandı. Emzirme İstatistiksel analiz, tanımlayıcı istatistikler kullanılarak ve iki ortalama değer arasındaki farkın anlamlılığı testi kullanılarak yapıldı. Bulgular: Hem EDD alan hem de almayan öğrenciler en çok “Süt üretiminin yetersiz olmasının nedenleri yorgunluk (%73.5) ve yetersiz sıvı ve besin alımıdır (%94)” mitini “katılıyorum” diyerek onayladı. Yanlış inanışlara “katılmıyorum” diyen EDD alan gruptaki öğrencilerin puan ortalamaları 37,24±8,87, EDD almayan öğrencilerin ise 21,92±7,76'di. İki grup arasındaki farklar (p<0.000) açısından anlamlıydı. Sonuç: Öğrenciler arasında emzirme ile ilgili yanlış inanışlar yaygındı ve emzirme danışmanlığı dersi, emzirmeye ilişkin yanlış inançların azaltılmasında etkili oldu. Toplumda en iyi emzirme uygulamalarını teşvik etmek, tabuları ve yanlışları düzeltebilmek için öncelikle sağlık çalışanlarının yanlış inanışları düzeltilmelidir. Bu nedenle, emzirme danışmanlığı dersi sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi ve sonrası mesleki eğitiminin bir parçası olmalıdır.

Keywords


 • Aker, S. & Böke, Ö. (2016). The Effect of Education on the Sexual Beliefs of Family Physicians. Int J Sex Heal,

 • Aker, S. & Böke, Ö. (2016). The Effect of Education on the Sexual Beliefs of Family Physicians. Int J Sex Heal, 28(1):111–116. doi:10.1080/19317611.2015.1137669

 • Alp, H. (2009). Duration of Breastfeeding in Children and Related Factors. J Curr Pediatr, 7:45–52.

 • Akyüz, A., Kaya, T., Nur, Ş. (2007). Determination of Breastfeeding Behaviors of Mothers and Influencing Factors. TAF Prev Med Bull. 6(5):331–335.

 • Besore, C.T. (2014). Barriers to Breastfeeding for Hispanic Mothers. Breastfeed Med, 9(7):352–354. doi:10.1089/bfm.2014.0090

 • Bolat, F., Uslu, S., Bolat, G., Bülbül, A., Arslan, S., Çelik, M ve ark. (2011). İlk Altı Ayda Anne Sütü ile Beslenmeye Etki Eden Faktörler. J Child, 11(1):5–13. doi:10.5222/j.child.2011.005

 • Cangöl, E. & Şahin Hotun, N.H. (2014). Factors Affecting Breastfeeding and Breastfeeding Counselling. Med Bull Zeynep Kamil, 45(3):100–105.

 • Eglash, A., Montgomery, A., Wood, J. (2008). Breastfeeding. Dis Mon, 54(June):343–411. doi:10.1016/j.disamonth.2008.03.001

 • Gölbaşı, Z., Eroğlu, K., Kaya, D. (2018). Determining the Breast Milk and Breastfeeding Myths of Postpartum. KOU Sag Bil Derg, 4(2):32–43.

 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2013). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013. (TUBİTAK HÜNEETCKB ve, ed.). Ankara, Türkiye: Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti.

 • Hacettepe University Institute of Population Studies. (2018). Turkey Demographic and Health Survey. (HacettepeUniversity Institute of Population Studies TRP of TD of, Strategy and Budget and TÜBİTAK, ed.). Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık Ltd. Şti.

 • Kanat Pektaş, M. & Mutlu, M.F. (2016). Gebe Kadınların Emzirme ve Anne Sütü Konusundaki Bilgilerinin, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Gazi Med Journal, 27(3):145–148.

 • Kondolot, M., Yalçin, S.S., Yurdakök, K. (2009). The factors That Affect Exclusive Breastfeeding Status. Cocuk Sagligi ve Hast Derg, 52(3):122–127.

 • Lansinoh. (2015). Lansinoh 2014 Emzirme Araştırması (Lansinoh 2014 Breastfeeding Research), RetrievedOctober, 2018, from https://www.lansinoh.com.tr/onerilerimiz/Lansinoh-2014-emzirme-arastirmasindan-one- cikanlar. Published 2015.

 • Lauwers, J. & Swisher, A. (2011). Maternal Health and Nutrition. In: Judith Lauwers AS, Ed. Counseling the nursing mother : a lactation consultant’s guide. 5. America: Jones & Bartlett Learning, 823.

 • Mathur, N.B. & Dhingra, D. (2014). Breastfeeding. Indian J Pediatr, 81(2):143–149. doi:10.1007/s12098-013- 1153-1

 • Samli, G., Kara, B., Ünalan, P.C., Samli, B., Sarper, N., Gökalp, A.S. (2006). Knowledge, Beliefs And Practices of Mothers about Breastfeeding and Infant Nutrition: A Qualitative Study. Marmara Med J. 19(1):13–20.

 • Strong, G. (2013). Barriers to breastfeeding during the neonatal period. J Neonatal Nurs, 19(4):134–138. doi:10.1016/j.jnn.2013.04.005

 • Sugino, Rantetampang, A.L. & Pongtiku. A. (2016). Socio-Cultural Aspects in Exclusive Breastfeeding in SotaDistrict (Border States of Papua New Guinea and Merauke , Papua Province). Int J Sci Basic Appl Res. 30(4):109– 121.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2015). Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ç ve ESD. Emzı̇rme Danışmanlığı Eğitimci Kitabı.

 • Tanrıverdi, S., Köroğlu, Ö.A., Kültürsay, N., Egemen, A. (2014). Mothers’ Opinions and Attitudes about the Factors Increasing Breast Milk. J Pediatr Res, 1(2):84–86. doi:10.4274/jpr.87597

 • Tunçel, E.K., Dündar, C., Canbaz, S., Pekşen, Y. (2006). Searching Breastfed Status of Children of 0- 24 Months Applied to a University Hospital. Cumhur Nurs J, 10(1):1–6.

 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2022). Mit. Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/

 • UNICEF & World Health Organization (WHO). (2015). Breastfeeding Advocacy Initiative For the best start in life.Retrieved February, 2015, from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/152891/1/WHO_NMH_NHD_15.1_eng.pdf.

 • UNICEF. (2021). Infant and young child feeding. Retrieved March, 2020, from https://data.unicef.org/topic/nutrition/breastfeeding/. Published 2021.

 • U.S. Department of Health and Human Services, Health on W. Nutrition and Fitness. (2011). Your Guid to Breastfeed, (January):39–41. doi:10.1037/e564622006-001

 • Ünsal, H., Atlihan, F., Özkan, H., Targan, Ş., Hassoy, H. (2005). The tendency to Breastfeed in a CertainPopulation and Influential Factors. Cocuk Sagligi ve Hast Derg, 48(3):226–233.

 • Varol, D. & Yıldız, S. (2006). Effectt of The Continuous Breastfeeding Education from Birth to 6 Months on Duration of Exclusive Breastfeeding & Growth. Florence Nightingale J Nurs, 14(56):27–40.

 • Vandenplas, Y. (1998). Myths and facts about breastfeeding: Does it prevent later atopic disease? Nutr Res, 18(8):1373–1387. doi:10.1016/S0271-5317(98)00116-X

 • Yıldız, A., Baran, E., Akdur, R., Ocaktan, E., Kanyılmaz, O. (2008). Breastfeeding Status And Effecting Factors OfMothers Have 0-11 Months Babies At A Health Centre Area. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 61(2):61–67.

 • Yurtsal, Z.B., Uçuk, S., Aksoy, Ö.D., Tali, B., Temel, S. (2016a) Midwifery Students’s Opinions About Human Milk And Breastfeeding Myths. ACU Sağlık Bil Derg, 1:33–37.

 • Yurtsal, Z.B., Evcili, F., Aksoy, Ö.D., Cesur, B., Toksoy, K.H., Süslüoğlu, B. (2016b). Pregnant Women’sOpinions About Breast Milk And Breastfeeding Myths. Int J Nurs Didact, 6(5):7–12. doi:10.15520/ijnd.2016.vol6.iss5.151.07-12

 • World Health Organization (WHO) CDD Programme (1993). Breastfeeding Counselling: A Training Course. doi:10.1177/089033449501100336

 • World Health Organization (WHO). (2009). Acceptable medical reasons for use of breast-milk substitutes. Geneva, Switzerland: World Health Organization.

 • World Health Organization (WHO). (2021). Infant and young child feeding. Retrieved March, 2020, from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding. Published 2021.

                                                                                                    
 • Article Statistics