UFRS 9 Beklenen Kredi Zararının Ölçümüne Yönelik Bir Model Önerisi: Üretim İşletmesi Uygulaması

Author:

Year-Number: 2022-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 393-400
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2018 yılında yürürlüğe giren UFRS 9 Finansal Araçlar Standardında yer alan değer düşüklüğü modeli, UMS 39’da yer alan gerçekleşen zararlar modeli yerine, beklenen kredi zararı modelini esas almaktadır. Bu modele göre işletmeler, gerçeğe uygun değer farkını kar veya zarara yansıtarak ölçülen finansal varlıklar dışındaki tüm finansal varlıkları için temerrüt olasılığını tahmin etmeli ve bu tahmine göre hesaplanan değer düşüklüğü karşılığını finansal tablolara yansıtmalıdır. Temerrüt olasılığı, piyasadan elde edilen bilgilerden veya geçmiş yılda elde edilen verilerden tahmin edilebilmektedir. Ancak, işletmeler karşı tarafla ilgili piyasa veya tarihsel bilgilere sahip olmayabilir. Bu durum temerrüt olasılığını tahmin etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu çalışma kapsamında, piyasa bilgileri mevcut olmayan işletmelerin temerrüt oranını tahmin etmek için bir model geliştirilmiş, daha sonra bu model bir üretim işletmesine uygulanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

The impairment model included in recently enacted IFRS 9 Financial Instruments Standard is based on “expected losses model” instead of “incurred losses model” exists in The IAS 39 Impairment Model. According to this model, enterprises should estimate probability of default for all financial assets except financial assets measured at fair value through profit or loss. Due to this estimation, enterprises should reflect calculated provision for impairment to the financial statements. Probability of default can be estimated information obtained from the market or previous year data. However, enterprises may not have market or historical information about the counterparty, which makes it difficult to estimate the probability of default. Within the scope of this study, a model has been developed to predict the default rate of enterprises for which market information is not available, then this model has been applied to a manufacturing enterprise and the results were interpreted

Keywords