Sosyal Medya Uygulamaları ve Çocuk Odaklı Reklamlar: Youtube Üzerine Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2020-65
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2828-2843
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Markalar sosyal mecralar aracılığı ile geniş tüketici kitlesine ulaşarak kendi ürünlerinin ve markalarının bilinirliliğini artırmayı hedeflemektedir. Sosyal medyayla birlikte reklamların ulaşabileceği kişi sayısı da oldukça artmış bulunmaktadır. Özellikle çocuk tüketicilere yönelik yapılan reklamlar çocukları ileride daha fazla tüketmeye yönlendirmektedir. Bu nedenle çalışmada, Youtube çocuk kanallarında yer alan video içeriklerinin incelenmesi yapılarak çocukları tüketime teşvik etmesi açısından sonuç ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, Youtube çocuk kanallarında yer alan videolar incelenerek çocukları daha fazla tüketmeye teşvik ettiğinin belirlenmesidir. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de Youtube çocuk kanalları içerisinde 1 milyon ve üzeri abonesi olan 5 kanalın 2019 yılı baz alınarak, 1 milyon ve üzeri izlenmeye ulaşmış 5’er videosunun içerik analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda çocukların izledikleri içeriklerde en az bir reklam unsuruna maruz kaldıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra içeriklerin çocukları tüketime özendirecek yapıda olduğuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Brands aim to increase the awareness of their products and brands by reaching a wide consumer base through social media. Along with social media, the number of people that ads can reach has increased considerably. Especially, advertisements made for child consumers direct children to consume more in the future. For this reason, in the study, the results of the video on YouTube children's channels are examined and the results are tried to be revealed in order to encourage children to consume. The main purpose of this study is to examine the videos on Youtube children's channels and to determine that they encourage children to consume more. In this study children's channel in Youtube in Turkey 1 million and 5 channels with over 2019 subscribers based on the content analysis of 1 million or more has reached 5 watchable video was made. As a result of the study, it was seen that children were exposed to at least one advertisement element in the content they watched. In addition, it has been reached that the contents are in a structure to encourage children to consume.

Keywords