Keman Enstrümanında Akor Tekniği İle Müzik İcrası Üzerine Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2596-2601
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akor çalmak keman tekniğinin önemli bölümlerinden biridir. Bu tür tekniklerin çeşitli ulusal ekolların, eğilimlerin ve müzik tarzlarının çalışmalarında müzisyen için oluşturduğu sanatsal görevler çeşitlidir. Aynı zamanda, kemancının çalma tekniğinin karakteri ve “akor tekniği” kavramında yer alan diğer bazı konular genellikle aynıdır, bireysel akorların veya dizilerinin ortaya çıkardığı tüm bölümlere yakındır. Bu teknik hakkında yetersiz bilgi düzeyi, performansın sanatsal mükemmelliğine, özellikle de polifonik yapı çalışmalarına karşı aşılamaz bir engel haline gelebilir. Bu makalenin amacı, öğretmenlerin ve öğrencilerin dikkatini bu konuya çekmek, bu bilgi alanındaki metodoloji bilimin bazı teorik pozisyonlarında belirli bir boşluğu doldurmaktır.

Keywords

Abstract

Playing chords is one of the important parts of the violin technique. The artistic tasks created by such techniques for the musician in the work of various national ecoles, trends and music styles are diverse. At the same time, the character of the violinist's playing technique and some other issues in the concept of "chord technique" are usually the same, close to all the parts that individual chords or sequences have revealed. Insufficient knowledge about this technique can become an insurmountable barrier to the artistic excellence of performance, especially polyphonic structure studies. The purpose of this article is to draw attention of teachers and students to this issue, to fill a certain gap in some theoretical compositions of science in this area of knowledge.

Keywords