Erwin Panofsky Yöntemi İle E. Hopper’in Gece Kuşları Tablosunun Analitik Çözümlemesi

Author :  

Year-Number: 2020-63
Language : null
Konu :
Number of pages: 2360-2367
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Erwin Panofsky’nin “İkonografik ve İkonolojik Sanat Eleştirisi” yönteminden yararlanılarak Edward Hopper’ın 1942 yılında yaptığı “Nighthawks (Gece Kuşları)” adlı eseri analiz edilmiştir. Resim Hopper’ın, dışarıdaki gece ve ışıklı alanlarda toplanan insanların yalnızlığını vurgulamak için ışığı dramatize ederek kullandığı en ünlü resimlerden biridir. Yukardan gelen parlak ışık, terk edilmiş kaldırımın üstünde gölge oyunu oynarken lokantanın kıvrımlı camı, vitrindeki desenlerle kesişmektedir. Ünlü resim, sonsuz olanakları ve kaçınılmaz başarısızlıkları içinde barındıran şehir hayatının melankolik romantizmini yakalayan bir anlatımı gözler önüne sermektedir. Sanatçının eserleri, ülkenin hızlı değişimlere uğradığı ve geliştiği, kaygı ve kopukluk durumlarının da bir okadar arttığı Amerika’nın savaş sonrası dönemindeki durumuyla ayrılmaz hale gelmiş olsa da E.Hopper, eserlerinin Amerikan estetiğini yansıtmaktan daha fazlasını yaptığını düşünmektedir. Onlar sanatçının tarifiyle “ içsel deneyimin” dışa vurulmuş halidir. Araştırmada eserin; biçimi, kompozisyon kurgusu, konusu ve içeriği, sanatçının üslubu, kullanılan simgeler, yapıldığı dönemin sanat hareketleri ve toplumun değerleri ele alınarak, özellikle sanat eğitiminde eserlerin incelenmesinde kullanılan bir yöntem olan Panofsky’nin ikonografik ve ikonolojik çözümleme yönteminin önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, Erwin Panofsky's 1942 work “night birds” by Edward Hopper was analyzed based on the method of “iconographic and Iconological Art Criticism“. The painting is one of Hopper's most famous paintings, which he used to dramatize daylight, night, or illuminated spaces, highlighting the loneliness of people gathered outside at night and in illuminated spaces. The bright light from above intersects the curving glass of the diner with patterns in the display case as the shadow plays on top of the abandoned pavement. The famous painting reveals a narrative that captures the melancholic romance of city life, which embodies endless possibilities and inevitable failings. The artist's works are inseparable from America's post-war situation, where the country has undergone rapid changes and developed, and where anxiety and disconnection have increased.Hopper considers that his works do more than reflect American aesthetics. They are an expression of the artist's “ inner experience.” The form of research work, compositional, subject, and content, the style of the artist, the symbols used in the era's art movements and by considering the values of the society, especially the works of Panofsky in art education, which is a method used in the study of analysis method we have tried to emphasize the importance of iconographic and chronological.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics