Buda Heykelleri ve Sembolleri

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2452-2468
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Budizm tarihi geçmişi 2500 yıl öncesine dayanan ve Hindistan’dan başlayarak Çin, Kore, Japonya dahil uzak doğuda birçok ülkeyi kapsayan bir yaşam felsefesi ve bir dindir. Kurucusu Sidhartha Guatama Kuzey Hindistan’da Sakyalıların Prensi iken yaşamdan elini eteğini çekerek Budalık mertebesine erişmiş ve ölene kadar öğretilerini yaymaya devam etmiştir. Ölümünden sonra takipçileri dini ritüelleri gerçekleştirmek için heykeller, semboller ve tapınaklar yapmışlardır. Dini sanat açısında son derece zengin bir coğrafya olan Hindistan’da ortaya çıkması Hinduizm’le bazı ortak inanç ve sembollerin oluşmasına neden olsa bile zamanla Budizm’in kendi biçim anlayışı ve metaforları oluşmuştur. Buda heykelleri temelde belli konuları ve hareketleri içeren ve ikonografik açıdan çözümlenebilen geştaltlar oluşturulmaktadır. Belli jestlerin, objelerin ve duruşların ne anlama geldiği bazı detaylar ya da efsaneleri bilince çözümlenebilmektedir. Bu araştırma da günümüzde tüm uzak doğu ülkelerinde ve 20. yüzyıldan sonra da Batı’da takip edilen Buda’nın yaygın olarak görülen heykel ve sembolleri irdelenerek genel bilgi ve bakış açısı sağlamak amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Buddhism is a life philosophy and religion that dates back 2500 years and covers many countries in the far east, including China, Korea, Japan, starting from India. While founder Siddyartha Guatama was the Prince of Sakya in North India, he gave up from life and reached the rank of Buddha and continued to spread his teachings until his death. After his death, his followers made sculptures, symbols, and temples to perform religious rituals. Even though its emergence in India, which is a very rich geography in terms of Religious Art, has created some common beliefs and symbols with Hinduism, Buddhism has its own understanding of shape and metaphors over time. Buddha statues are basically gestalts that contain certain subjects and movements and can be analyzed in an iconographic way. Some details or legends of what certain gestures, objects and postures mean can be resolved into consciousness. In this research, it is aimed to provide general information and perspective by examining the widely seen statues and symbols of Buddha, which is followed in all the Far Eastern countries and in the West after the 20th century.

Keywords