Covid-19 Pandemik Krizin Ekonomi ve Finansal Piyasalara Etkileri

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2640-2652
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir kıtaya hatta tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını etkileyen salgın hastalıklara pandemi denilmektedir. 2019 yılı Aralık ayında, Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Wuhan kökenli SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs keşfedilmiştir. Keşfinden sonra dünya çapında hızla yayılan virüs pandemiye yol açmıştır. Covid-19 olarak kısaltılan virüs başta insan sağlığı olmak üzere hayatın her alanını olumsuz etkilemektedir. Bu araştırmada, Covid-19’un dünya ekonomisi ve finans piyasalarına olan etkileri ekonomik göstergeler ve rakamlarla ortaya konulmuştur. Dünyada ve Türkiye’de salgını kontrol etmek ve olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemlere yer verilmiştir. Araştırma sonucunda ekonomi ve piyasalara olan rakamsal etkileri henüz belirsiz olan salgının, olumsuz etkilerinin devam ettiği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Epidemic diseases that spread to a continent or even the whole world and affect human health are called pandemics. In December 2019, a new coronavirus was discovered called SARS CoV-2 on the Wuhan the capital of China's Hubei region. The virus which spread rapidly around the world after its discovery caused pandemics. The virus abbreviated as Covid-19 negatively affects all areas of life mainly human health. In this study, the effects of Covid-19 on the world economy and financial markets are presented with economic indicators and figures. The world and to control the outbreak in Turkey and indicated the measures taken to reduce its negative effects. As a result of the research, it was determined that the negative effects continue of the epidemic, whose numerical effects on the world economy and markets are still uncertain.

Keywords