Mülteci Sorunlarını Uluslararası Düzeyde Ele Alan Sanatsal Projeler

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2687-2701
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, çağdaş sanatın toplumsal işlevi kapsamında günümüz dünyasında küresel bir sorun olan mülteci sorunlarını ele alan sanatsal projeleri içermektedir. Mülteci sorunlarını uluslararası düzeyde ele alan sanatsal projelerin etkin gücünü ve sorunu ele almasına yönelik analitik çözümlemelerini irdelemektedir. Çağdaş sanat ve toplumsal sorunlar arasındaki bağlantıyı irdeleyip sanatsal üretimi kamusal alanlara taşıyarak toplum üzerindeki etkisini bir değerlendirmeye tutmayı hedeflemektedir. Sanatın politik bir kaygısı yoktur ancak, sanat görünürlüğü artıran bir güce sahip olduğundan politik ve siyasi mercilere sesini duyurduğunda sanat olmaktan çok daha öte bir gücü temsil eder. Bu bağlamda düşündüğümüzde günümüzde yaşanan savaşlar sonucunda yerinden edilen insanların sorununu ele alan bazı sanatsal projeler, evrensel düzeyde bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu makalede sanatın aracı rol üstlendiği bu sanatsal projelerden yalnızca birkaçına değinilmiştir. Bu sanat projeleri; 2015 yılında gerçekleştirilen Mülteciler İçin Sanat, Za’tari, Skoun, Hatların Dışını Boya; Göç Battaniyesi Projesi ve Gri Hayatları Renklendiriyoruz adlı projelerdir. Bu sanatsal projeler aracılığıyla sanatçılar, mültecilerin maruz kaldığı acı ve travmalara iyileştirici çıkışlar sağlayabilmek, umutsuzluklarından öte yaşanılabilir güzelliklerin de olduğuna yönelik teselli edici ve umut verici girişimlerde bulunmuşlardır. Bu projelerde sanatın toplumsal rolü ve sorumluluğu çerçevesinde, mültecilerin seslerini özgün ve evrensel bir dilde duyurabilmelerini sağlamak ve mülteci krizinin insanlığın ortak sorunu olduğuna dair farkındalık yaratma amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

This article includes artistic projects that address refugee issues, a global problem in today's world, within the social function of contemporary art. It examines the effective power of artistic projects that address refugee problems at an international level and their analytical analysis to address the problem. It aims to analyze the connection between contemporary art and social problems and to carry its artistic production to public spaces and to evaluate its impact on society. Art does not have a political concern, but when art makes its voice heard by political authorities because it has a power that increases visibility, it represents much more than art. When we think in this context, some artistic projects that deal with the problems of the people displaced as a result of the wars happen today are aimed at creating a universal level of awareness. In this article, only a few of these artistic projects in which art plays an intermediary role are mentioned. These art projects are; Art for Refugees in 2015, Za'tari, Skoun, Paint Outside the Lines; Blanket of Migration and We Color Gray Life. Through these artistic projects, artists have made soothing and promising attempts to provide healing exits to the suffering and traumas suffered by refugees and to have livable beauties beyond their despair. In these projects, within the framework of the social role and responsibility of art, it is aimed to enable refugees to make their voices heard in a unique and universal language and to raise awareness that the refugee crisis is a common problem of humanity.

Keywords